Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 21/10/2021
Tập tin đính kèm:
Văn Phòng - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.165.639
Truy câp hiện tại 443