F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình kinh tế xã hội (Tuần từ ngày 11/10/2021 – 15/10/2021)
Ngày cập nhật 18/10/2021

I. TÌNH HÌNH:                  

1. Sản xuất nông nghiệp:

a) Công tác trồng trọt-BVTV:

- Cây lúa: Diện tích gieo cấy vụ Hè Thu năm 2021 là 1.690 ha: Đến nay, đã thu hoạch xong; năng suất đạt 60,5 tạ/ha, cao hơn gần 03 ta/ha so vụ Hè Thu năm trước.

 

- Cây lạc: Diện tích trồng vụ Hè Thu là 25 ha: Đến nay, đã thu hoạch xong; năng suất đạt 16 tạ/ha.

- Cây sắn: Cây sắn phát triển tốt hơn, bộ lá có xanh hơn nhưng các lá non mới mọc đều bị nhiễm bệnh, lá bị loang lỗ với tỷ lệ 40 – 60%; mức độ củ phát triển trung bình 4- 6 củ/cây; cục bộ một số vùng đất cát khô hạn chiều cao cây thấp hơn, thân lá phát triển kém, củ nhỏ và ngắn. Đến nay, cây sắn đã thu hoạch ở các vùng thấp trũng khoảng 200ha (Hương Văn 100ha, Hương Xuân 30ha, Hương Vân 36ha và rải rác ở Tứ Hạ, Hương Toàn); tiếp tục chỉ đạo các ngành và các xã, phường khẩn trương thu hoạch diện tích còn khoảng 228ha; rà soát, đăng ký nhu cầu giống sắn trồng cho niên vụ 2022, đến nay các địa phương đã ký 160ha, giống KM94.

- Cây rau: Diện tích trồng khoảng 80 ha, trong đó: Hương Chữ 60ha, Hương Xuân 06ha, Tứ Hạ 04ha, Hương Văn 08ha  và rải rác các HTX khác. Đã thu hoạch khoảng 39ha, đến nay còn khoảng 41ha. Trên cây hành lá, sâu xanh da láng tiếp tục gây hại, mật độ phổ biến 20- 40con/m2, nơi cao 50- 70 con/m2 , diện tích nhiễm khoảng 35ha, trong đó: nhiễm nhẹ 15ha, nhiễm trung bình 15ha, nhiễm nặng 05ha. Dòi đục cọng hành chủ yếu dòi trưởng thành mật độ phổ biến 10- 20 con/m2, nơi cao 30- 50con/m2, diện tích nhiễm khoảng 15ha.

- Cây ăn quả có múi: Diện tích trồng 165ha; hiện nay đã thu hoạch xong, bệnh chảy gôm tiếp tục gây hại, tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi cao 10-30%, tập trung chủ yếu ở Hương Vân, Hương Bình... Sâu vẽ bùa gây hại cục bộ trên diện tích mới trồng. Ngoài ra có muội đen, rệp sáp, sâu đục thân, đục cành ... gây hại rải rác.

b) Công tác chăn nuôi - thú y:

- Triển khai thực hiện Công văn số 8106/UBND-NN ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 1967/SNNPTNT-CCCNTY ngày 10/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

- Tính đến ngày 15/10/2021 đã tiêm bổ sung được 325 liều vắc xin Tụ huyết trùng Trâu bò, 8.500 liều vắc xin tam liên lợn, 51.000 liều vắc xin cúm H5N1 và 49.000 liều vắc xin dịch tả vịt.

- Tiếp tục chỉ đạo các ngành triển khai công tác chủ động ứng phó, phòng chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa mưa bão, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi. hướng dẫn người chăn nuôi gia cố, sửa chữa chuồng trại đảm bảo đủ ấm; tuyên truyền, vận động nông dân chủ động dự trữ đủ thức ăn cho đàn vật nuôi và thu mua, bảo quản tốt các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò trong mùa mưa rét.

c) Công tác Khuyến nông lâm ngư: Tiếp tục hướng dẫn bà con, chăm sóc mô hình thâm canh cây ăn quả và cây tràm gió trên địa bàn thị xã. Tổ chức khảo sát xây dựng phát triển vùng cây dược liệu (Cây Tràm gió), mô hình trồng rau an toàn và phát triển trồng cây ăn quả năm 2022 trên địa bàn thị xã.

          2. Công tác thu thuế: Đến ngày 15/10/2021, các khoản thị xã, phường, xã thu vào ngân sách ước thực hiện được 401,236 tỷ đồng, đạt 282,1 % dự toán tỉnh giao đã được điều chỉnh theo Quyết định số 2107/QĐ-CTTTH ngày 06/8/2021 của Cục Thuế tỉnh, trong đó: Thu ngoài quốc doanh 45,209 tỷ đồng, đạt 125,2 % dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 300,496 tỷ đồng, đạt 500,8 % dự toán giao, còn lại là các khoản thu khác.

                   3. Công tác chỉ đạo, điều hành, an sinh xã hội:

- Tổ chức Hội nghị thông qua điều chỉnh đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bình Điền (nay là xã Bình Tiến) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Tổ chức buổi làm việc các ngành liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường liên quan đến tiến độ thực hiện công tác GPMB, xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

 - Tổ chức buổi làm việc với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã, các ngành liên quan và UBND các xã, phường để rà soát tình hình thực hiện nguồn vốn cứu trợ để phục hồi sản xuất theo Quyết định 183/QĐ-MTTQ-BTC của Ban Cứu trợ UBMTTQVN tỉnh; kế hoạch chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2022-2025 và rà soát quỹ đất phát triển vùng dược liệu.

- Làm việc các ngành liên quan và UBND phường Hương Vân để rà soát các nội dung và xây dưng phương án cưỡng chế đối với ông Hồ Văn Viêm tại phường Hương Vân không chấp hành Quyết định số 564/QĐ-KPHQ ngày 05/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Tổ chức buổi làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao và các ngành liên quan để rà soát các nội dung chuẩn bị cho Đại hội TDTT và kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã. Làm việc với các ngành: Tài chính Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Giáo dục và Đào tạo và xã Hương Toàn về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng.

- Tổ chức buổi làm việc với làm việc với phường Hương Văn, Bí thư, Tổ trưởng TDP Giáp Ba và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã để giải quyết vấn đề Ban Trị sự GHPGVN thị xã xin phép xây dựng Văn phòng tại cơ sở Chùa Hội Phước (chùa Am).

          - Lãnh đạo thị xã đi kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 8 đối với các vùng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông Bồ và kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID19 trên địa bàn thị xã.

4. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB):

 * Đường 19/5 (Trà Kệ) phường Hương Xuân:  Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 34 trường hợp, đã phê duyệt và chi trả tiền 24 trường hợp, còn lại 10 trường hợp (05 hộ tái định cư và 05 hộ đất nông ngiệp). UBND phường Hương Xuân đã xác nhận nguồn gốc sử dụng đất theo quy định. Ngày 06/10/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã rà soát, hoàn chỉnh trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện.

* Hạ tầng khu dân cư Thanh Lương 4: Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 24 trường hợp.

 Đợt 1đã phê duyệt và chi trả tiền 10 trường hợp

 Đợt 2 đã phê duyệt 13 trường hợp, Chủ đầu tư đang lập thủ tục chuyển kinh phí để chi trả. Hiện nay, còn 01 hộ tái định cư, ngày 06/10/2021 Trung tâm Phát triển quỹ đất đã chuyển hồ sơ cho UBND phường Hương Xuân xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

* Nâng cấp, mở rộng đường từ Tứ Hạ đi trung tâm Hương Vân (đoạn từ Trần Hữu Độ đến Trần Trung Lập): Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 71, đợt 1 đã chi trả tiền hỗ trợ cho 30 trường hợp.

- Còn lại 41 trường hợp, ngày 24/9/2021 và ngày 01/10/2021 đã trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện 37 trường hợp. Hiện, còn lại 04 trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp. Hiện, UBND phường Hương Vân phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục rà soát, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và đang tổ chức lấy ý kiến khu dân cư. Ngày 14/10/2021 UBND phường Hương Vân phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiến hành rà soát, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất 03/04 hộ (còn 01 hộ: Bà Trần Thị Tâm đang ở Thành phố HCM phường đang liên hệ).

* Đường Dinh (từ đường Tôn Thất Bách đến xóm cồn Lai Thành 1) giai đoạn 2: Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng là 24 trường hợp. Trong đó, đã phê duyệt và chi trả tiền cho 07 trường hợp mồ mả; còn lại 17 trường hợp UBND phường Hương Vân đã rà soát để xác nhận nguồn gốc đất. Hiện trung tâm phát triển quỹ đất thị xã đang rà soát trình phòng TNMT thẩm định.

* Kè sông Bồ, phường Hương Xuân: Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 42 trường hợp, đã phê duyệt và chi trả 40 trường hợp, còn lại 02 trường hợp vướng mắc do cấp giấy CNQSD đất không đúng quy định. Hiện nay, UBND thị xã đã có Quyết định thu hồi giấy CNQSD đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND phường Hương Xuân lập lại hồ sơ nguồn gốc theo quy định.

* Đường Trung tâm xã Hương Toàn: Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 31 trường hợp, đã phê duyệt và chi trả tiền 30 trường hợp, còn 01 trường hợp là bà Hoàng Thị Ấy đã chết. Hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã Hương Toàn hướng dẫn thủ tục cử người đại diện để xác lập thủ tục theo quy định. Hiện, Trung tâm đang phối hợp UBND xã Hương Toàn để xử lý.

* Đường liên phường Hương An - Hương Chữ (đoạn qua phường Hương Chữ): Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 09 trường hợp. Hiện nay, UBND phường Hương Chữ đang rà soát xác nhận nguồn gốc đất, (do trên địa bàn phường Hương Chữ ảnh hưởng dịch COVID19).

* Đường quy hoạch số 1, TDP 3 phường Tứ Hạ: Tổng số hộ, tổ chức bị bị ảnh hưởng là 35 trường hợp, trong đó:

- Đợt 1: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định Phương án 08/9 trường hợp. Còn lại 01 trường hợp Hoàng Xứng, con trai Hoàng Vĩnh Linh tham dự họp, không đồng ý Phương án. Đề nghị bồi thường đất theo giá đất thị trường.

Ngày 06/10/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục mời ông Hoàng Xứng công khai Phương án, đại diện là con trai Hoàng Vĩnh Bình tham gia làm việc nhưng không có giấy ủy quyền của ông Hoàng Xứng theo quy định. Do đó, các thành phần làm việc đề nghị ông Hoàng Vĩnh Bình làm giấy ủy quyền để tiếp tục làm việc lần sau.   

- Đợt 2: 11 trường hợp, đã có Thông báo thẩm định điều kiện của phòng Tài nguyên và Môi trường, ngày 06/10/2021 đã họp kết thúc công khai Phương án.

- Đợt 3: 14 trường hợp, UBND phường Tứ Hạ đã xác nhận nguồn gốc đất, tuy nhiên qua rà soát có 08 trường hợp đảm bảo điều kiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện. Hiện, còn lại 05 trường hợp tự ý xây dựng nhà trên đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/Cp và đất nông nghiệp do UBND phường quản lý. Ngày 04/10/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã có Công văn số 91/PTQĐ đề nghị UBND phường Tứ Hạ xác nhận làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, xử lý vi phạm xây dựng nhà...và 01 hộ bà Trần Thị Thiên Trang, hiện nay định cư tại Mỹ (người đại diện ủy quyền là bà Lê Thị Thương, nhưng văn bản ủy quyền không đảm bảo quy định, hết thời hạn).

- Đợt 4: Còn lại 01 trường hợp hộ ông Trịnh Công Nguyễn, UBND phường chưa xác nhận nguồn gốc sử dụng đất do mắc kẹt dịch tại Gia Lai, làm văn bản uỷ quyền không đảm bảo quy định.

* Nâng cấp, mở rộng đường nối Quốc lộ 1A - chợ Văn Xá phường Hương Văn: Tổng số hộ, tổ chức bị bị ảnh hưởng là 29 trường hợp.

- Đợt 1: 11 trường hợp, đã phê duyệt và chi trả tiền.

- Đợt 2: 11 trường hợp, ngày 01/10/2021 Trung tâm Phát triển quỹ đất đã trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định Phương án bồi thường.

- Đợt 3: 07 trường hợp ảnh hưởng đất ở, trong đó phường Hương Xuân 02 hộ và phường Hương Văn 05 hộ, đã xác nhận nguồn gốc sử dụng đất. Ngày 07/10/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện.

*  Đường phía Tây trường Hồ Văn Tứ (đoạn nối Ngô Tất Tố) phường Hương Văn: Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 01 tổ chức (Trường Hồ Văn Tứ). Trung tâm Phát triển quỹ đất đã kiểm kê tài sản trên đất phòng bảo vệ của nhà trường. Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất bổ sung, Hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang rà soát hồ sơ trình thẩm định điều kiện.

         * Đường Hà Công, phường Hương Chữ: Tổng số hộ, tổ chức bị bị ảnh hưởng là 149 trường hợp (đã thực hiện 68/149).

         - Đợt 1: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định Phương án 42 trường hợp đất lúa.

         - Đợt 2: Trung tâm đã trình phòng TNMT thẩm định điều kiện bồi thường hỗ trợ 01 trường hợp bị ảnh hưởng về đất ở và tài sản, vật kiến trúc.

         - Đợt 3: Đã kiểm kê 25 trường hợp, UBND phường đang xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

         - Đợt 4: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tiến hành kiểm kê 20 trường hợp.

5. Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 trên địa bàn thị xã: Tính đến ngày 15/10/2021 thị xã ghi nhận tổng số ca F0 là 08 trường hợp tại phường Hương Chữ: Trong đó, có 05 trường hợp đã hoàn thành điều trị cách ly trở về địa phương, còn 3 trường hợp đang điều trị. Hiện nay, cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thị xã: 0 trường hợp; cách ly tại nhà: 42 trường hợp, giám sát y tế tại nhà: 150 trường hợp.

* Công tác tiêm phòng: Đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 trên địa bàn thị xã cho các đối tượng với số lượng: 10.803 mũi (mũi 1: 8392, mũi 2: 2411): Trong đó, đợt 1: 430 đối tượng; đợt 2: 1.657 đối tượng; đợt 3: 566 mũi, đợt 4: 1.205 mũi; đợt 5: 272 mũi; đợt 6: 1.127 mũi; đợt 7: 1.868 mũi; đợt 8: 3.678 mũi. 

         * Công tác rà soát danh sách và lập kế hoạch tiêm phòng Covid-19 trên diện rộng trên địa bàn thị xã: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai rà soát và lập danh sách các đối tượng tiêm vắc xin Covid-19 theo Nghị quyết 21 của Chính Phủ.

Tình hình dịch bệnh tại phường Hương Chữ: Kết quả lấy mẫu tầm soát cộng đồng lần 3 tại phường Hương Chữ với 4670 mẫu có đã có kết quả âm tính, kết quả lấy mẫu tầm soát cộng đồng lần 4 tại khu vực áp dụng biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ tại phường Hương Chữ với 464 mẫu đã có kết quả âm tính. Công tác tầm soát, khoang vùng dập dịch tại phường Hương Chữ cơ bản được kiểm soát; hiện đang đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm covid 19 đối với phường Hương Chữ.

- Ban Chỉ đạo Covid-19 thị xã tiếp tục chỉ đạo UBND phường Hương Chữ và các cơ quan, ban, ngành và các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan trung ương, tỉnh, thị xã về phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thị xã.

6. Công tác nội chính:

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự : Xảy ra 02 vụ. Trong đó:  01 vụ gây rối trật tự công cộng tại phường Hương Chữ và 01 vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Hương Toàn, hiện Công an thị xã đã ra quyết định khởi tố vụ án.

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP: Xảy ra 01 vụ đánh bạc.

+ Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 01 vụ tại Km 808+400 QL1A, Tứ Hạ, Hậu quả, 02 xe ô tô bị hư hỏng nặng, hiện Phòng PC08 đang thụ lý theo thẩm quyền.

+Tai nạn xã hội: Không xảy ra

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng: Công an thị xã đã tổ chức 9 ca tuần tra, phát hiện 142 trường hợp vi phạm (05 ô tô, 07 mô tô), kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thị xã; tiếp nhận, xử lý VPHC 13 trường hợp, phạt tiền: 14.325.000 đồng.

7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hành chính công, Ban tiếp công dân thị xã và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh: (Các phụ lục kèm theo).

II. HƯỚNG CÔNG TÁC TUẦN ĐẾN:

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, phường và các HTX nông nghiệp về thu hoạch lạc và các loại cây trồng vụ Hè Thu năm 2021 và xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho công tác vụ mùa Đông Xuân.

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tăng cường công tác kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông, các tuyến đê để có giải pháp ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác giải ngân vốn đầu tư công và công tác quyết toán vốn xây dựng cơ bản.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức tuyên truyền về dịch bệnh Covid - 19, không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và các địa phương thực hiện chi hỗ trợ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với số tiền 298.500.000 đồng cho 199 hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội (theo Quyết định số 1378/QĐ – UBND ngày 14/10/2021 của UBND thị xã). Đồng thời, triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định cụ thể về đối tượng được hỗ trợ, căn cứ tính mức hỗ trợ, các mức hỗ trợ cụ thể cũng như trình tự, thủ tục thực hiện.

- Chỉ đạo các ngành chuẩn bị nội dung họp UBND thị xã tháng 10 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2021.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thị xã.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sau gần 2 năm tiến hành tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.302.425
Truy câp hiện tại 77