Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành Quyết định số 76/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/10/2021

Ngày 29 thàng 12 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 76/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Mặc dù đã được Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn triển khai văn bản trên, tuy nhiên qua quá trình thực hiện, một số UBND phường – xã vẫn còn lúng túng trong việc áp dụng văn bản UBND tỉnh ban hành.

 

Để có sự thống nhất trong triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 76/2018/QĐ-UBND ngày 29 thàng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Đội Quy tắc đô thị thị xã đã làm việc trực tiếp với UBND các phường – xã, hướng dẫn cán bộ phụ trách quản lý trật tự xây dựng các phường – xã về việc tăng cường công tác quản lý, xác định hành vi vi phạm, sử dụng biểu mẫu, quy trình thủ tục, áp dụng các biện pháp trong xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng…; qua đó, tình hình quản lý cũng như xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã trong thời gian qua đã có những chuyển biến tốt.

 Trong thời gian tới, Đội Quy tắc đô thị thị xã tiếp tục tăng cường phối hợp với UBND các phường – xã để tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 76/2018/QĐ-UBND ngày 29 thàng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm ngày càng quản lý tốt hơn về công tác trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã.

Kim Bằng - Đội QTĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.164.910
Truy câp hiện tại 193