Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phân bổ kinh phí hỗ trợ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Ngày cập nhật 21/10/2021

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1378/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 298.500.000 đồng (Hai trăm chín mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh để phân bổ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã thực hiện hỗ trợ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (Chi tiết danh sách kèm theo).

 

Stt

Đơn vị

Số hộ

Mức hỗ trợ (đồng/hộ)

Số tiền hỗ trợ (đồng)

Ghi chú

 
 

1

Tứ Hạ

22

        1.500.000

33.000.000

 

 

2

Hương Vân

21

        1.500.000

31.500.000

 

 

3

Hương Văn

24

        1.500.000

36.000.000

 

 

4

Hương Xuân

29

        1.500.000

43.500.000

 

 

5

Hương Chữ

30

        1.500.000

45.000.000

 

 

6

Hương Toàn

45

        1.500.000

67.500.000

 

 

7

Bình Thành

9

        1.500.000

13.500.000

 

 

8

Hương Bình

8

        1.500.000

12.000.000

 

 

9

Bình Tiến

11

        1.500.000

16.500.000

 

 

Tổng

199

 

298.500.000

 

 

Danh sách này gồm có 199 hộ./.

       

Số tiền: 298.500.000 đồng (Hai trăm chín mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng)

 
             

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.165.529
Truy câp hiện tại 420