Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh cấp cho các đơn vị
Ngày cập nhật 21/10/2021

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1379 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 3.450.000.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh cấp cho các đơn vị để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 (theo phụ lục đính kèm).

 

   

 ĐVT: 1.000 đồng

STT

Đơn vị

 Số tiền

Ghi chú

1

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã

                 1.500.000

 

2

Trung tâm Y tế thị xã

                     500.000

 

3

Thị Đoàn

                       50.000

 

4

UBND phường Hương Chữ

                     250.000

 

5

UBND phường Tứ Hạ

                       60.000

 

6

UBND phường Hương Văn

                     140.000

 

7

UBND phường Hương Vân

                     100.000

 

8

UBND phường Hương Xuân

                       80.000

 

9

UBND xã Hương Toàn

                     200.000

 

10

UBND xã Hương Bình

                       20.000

 

11

UBND xã Bình Thành

                     300.000

 

12

UBND xã Bình Tiến

                     250.000

 

Tổng cộng

                 3.450.000

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.165.767
Truy câp hiện tại 478