Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc thu hồi và điều chuyển nguồn kinh phí chi hoạt động
Ngày cập nhật 21/10/2021

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc thu hồi kinh phí ngân sách số tiền: 28.040.488 đồng (Hai mươi tám triệu, không trăm bốn mươi nghìn, bốn trăm tám mươi tám đồng) còn lại từ nguồn kinh phí tự chủ của phòng Y tế thị xã và điều chuyển cho Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã thu hồi kinh phí của phòng Y tế thị xã và phân bổ kinh phí cho Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

Văn phòng HĐND&UBND thị xã chịu trách nhiệm lập dự toán; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và quyết toán theo quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.828.482
Truy câp hiện tại 2.489