Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc thu hồi và điều chuyển nguồn kinh phí chi hoạt động
Ngày cập nhật 21/10/2021

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc thu hồi kinh phí ngân sách số tiền: 28.040.488 đồng (Hai mươi tám triệu, không trăm bốn mươi nghìn, bốn trăm tám mươi tám đồng) còn lại từ nguồn kinh phí tự chủ của phòng Y tế thị xã và điều chuyển cho Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã thu hồi kinh phí của phòng Y tế thị xã và phân bổ kinh phí cho Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

Văn phòng HĐND&UBND thị xã chịu trách nhiệm lập dự toán; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và quyết toán theo quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.165.499
Truy câp hiện tại 402