Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phê duyệt kinh phí thu gom rác thải sinh hoạt năm 2021 tại các xã thực hiện thu gom theo mô hình 2
Ngày cập nhật 21/10/2021

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1380/QĐ-UBND  về việc phê duyệt kinh phí thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã: Hương Bình, Bình Tiến, Bình Thành năm 2021.

 

Với tổng kinh phí là: 425.000.000 đồng

Chi tiết các đơn vị có phụ lục kèm theo:

(Kèm theo Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 14/ 10/2021 của UBND thị xã Hương Trà)

             

 

STT

 

ĐƠN VỊ

Đối tượng được cung cấp dịch vụ

Khối lượng rác ước thực hiện (tấn)

Kinh phí
thu gom
(ngàn đồng)

Ghi chú

Tổng
cộng

Hộ
 dân
 cư

CQ,
TC,
DN

1

Xã Hương Bình

479

473

6

340

105.000

 

2

Xã Bình Thành

705

696

9

570

160.000

 

3

Xã Bình Tiến

595

581

14

650

160.000

 

 

 

1.779

1.750

29

1.560

425.000

 

Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi lăm triệu đồng.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.870