Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Hương Trà 10 tháng đầu năm 2021
Ngày cập nhật 21/10/2021

Trong 10 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại đã tác động đến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã, trong đó công tác thu ngân sách nhà nước ở một số khoản thu cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, dưới sự điều hành quyết liệt của UBND thị xã Hương Trà thu ngân sách nhà nước 08 tháng đầu năm được được kết quả khá khả quan, cụ thể như sau: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã tính đến ngày 20/10/2021 là 419,8 tỷ đồng, đạt 200,59% so với dự toán tỉnh giao, 183% chỉ tiêu phấn đấu. Các khoản thị xã thu 403,7 tỷ đồng, đạt 259,66% dự toán tỉnh giao và 230% chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó: thu ngoài quốc doanh 45,844 tỷ đồng, đạt 106,61% dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 300,5 tỷ đồng, đạt 500,86% kế hoạch tỉnh giao, 375,65% chỉ tiêu phấn đấu; lệ phí trước bạ 14,629 tỷ đồng, đạt 121,91% dự toán phấn đấu;...Các khoản Cục thuế trực tiếp thu 13,298 tỷ đồng.

 

Để đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu mà Thị uỷ, HĐND thị xã giao, trong thời gian đến cần tập trung đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất đã được phê duyệt trong năm 2021, đặc biệt là các khu đất gần kề kết nối với thành phố Huế. Tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai; rà soát các doanh nghiệp đang thực hiện dự án trên địa bàn tiến hành đăng ký pháp nhân để có cơ chế nộp thuế trên địa bàn thị xã theo quy định. Tiếp tục quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả theo dự toán được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Xuân Khanh TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.165.064
Truy câp hiện tại 253