Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Những chuyển biến rõ nét từ khi thực hiện chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban bí thư
Ngày cập nhật 25/10/2021

Trong những năm qua với mô hình hoạt động đặc thù, NHCSXH thị xã Hương Trà đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm tạo mọi điều kiện từ Cấp Ủy, Chính quyền các cấp thể hiện sự lan tỏa của Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Chính phủ.

 

Với đội ngũ tuyên truyền viên rộng khắp, các Tổ trưởng Tổ TK&VV là cánh tay nối dài trong hoạt động tín dụng chính sách, đã và đang mang lại kênh thông tin hết sức thiết thực. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về tín dụng chính sách đều được phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Mọi hoạt động của NHCSXH đều được công khai và thực hiện tại trụ sở UBND các xã, phường,.. đã giúp cho bà con nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách thuận tiện nhất trong việc tiếp cận thông tin, các chủ trương của Đảng và Nhà nước để tiếp cận với hoạt động tín dụng chính sách.

Ban đại diện HĐQT và lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương đã rất quan tâm đến hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt theo dõi số liệu hoạt động tại địa phương, có nhiều biện pháp chỉ đạo nhằm chấn chỉnh, nâng cao hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở, đặc biệt là công tác rà soát danh sách, bình xét cho vay, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ và công tác kiểm tra, đối chiếu nợ. Vào các ngày giao dịch hàng tháng, UBND cấp xã đã quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng giao dịch, cả về địa điểm giao dịch, trang thiết bị, và công tác đảm bảo an ninh, mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động giao dịch xã luôn được lãnh đạo địa phương quan tâm, xử lý nhanh chóng. Về nguồn vốn ủy thác từ ngân sách, trong năm 2021 UBND thị xã đã chuyển 01 đợt với số tiền 500 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn địa phương cấp thị xã đã chuyển lũy kế đến nay là 2,5 tỷ đồng, đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ có nhu cầu tiếp cận được vốn vay. Nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình được tiếp cận nguồn vốn, như phát triển chăn nuôi đại gia súc tại xã Hương Bình để phát triển đàn bò sinh sản, cho vay sản xuất buôn bán nhỏ, lẽ nhằm chuyển đổi ngành nghề và tái đầu tư nuôi trồng thủy, hải sản nước lợ…, cho vay phục vụ mục đích trồng rừng, phát triển kinh tế rừng, gò đồi, cho vay nhiều hộ tại xã Hương Toàn để tái đầu tư nuôi cá lồng khắc phục thiệt hại do Bão lũ gây ra, cho vay để tái phục hồi vườn cây ăn quả tại xã đơn vị Hương Vân, Hương Bình bị thiệt hại do bão, lũ cuối năm 2020,… Tất cả những hộ trên qua kiểm tra sau cho vay, đã thực hiện đúng mục đích xin vay; vốn vay đã giúp cho bà con giải quyết vấn đề khó khăn về vốn. Tạo việc làm mới cho nhiều thành viên trong gia đình có thu nhập ổn định. Điều đặc biệt là đã có tích lũy để trả nợ định kỳ.

Nhìn chung, hiệu quả từ nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của Ban Thường vụ và Lãnh đạo UBND thị xã đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Thông qua việc đầu tư có hiệu quả nguồn vốn, đã góp phần cải thiện đời sống, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất việc cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị cũng như giảm bớt tệ nạn rượu chè cờ bạc ở bộ phận người lao động thất nghiệp thiếu vốn SXKD, nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, giữ vững tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Văn Cường- NHCSXH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.165.385
Truy câp hiện tại 369