Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Uỷ ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 đinh hướng 2030
Ngày cập nhật 31/10/2021

Nhằm thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2025 đinh hướng 2030, theo các nội dung tại Quyết định số 1406/QĐ-UBND  ngày 20/10/2021 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 định hướng 2030; UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021 để phân công thực hiện các nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã, cụ thể (có Quyết định đính kèm).

 

Tập tin đính kèm:
Hoàng Minh - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Ma túy là hiểm họa của mỗi gia đình, mỗi quốc gia, dân...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.067