Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị triển khai xây dựng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 31/10/2021

Chiều ngày 22/10, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Chỉ đạo TDĐKXDĐSVH thị xã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thị xã đối với các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thị xã Hương Trà.

 

Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc An – Thị uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Duật – Thị uỷ viên, Trưởng phòng Văn hoá Thông tin thị xã, Phó Trưởng Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH thị xã; đồng chí Hồ Thị Linh – Thị uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã; các đồng chí thành viên của Ban Chỉ đạo TDĐKXDĐSVH thị xã; các đồng chí đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, các đồng chí Chủ tịch CĐCS của 12 CĐCS khối doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động thị xã Hương Trà.

 Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Văn hoá Thông tin thị xã thông qua các văn bản của các cấp về việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2021-2025, đính hướng đến năm 2030 và trình tự, thủ tục đăng ký xây dựng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” các đại biểu đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến về nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn bình xét, quy trình kiểm tra, công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”; bên cạnh đó để việc xây dưng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” đi vào thực chất và có chiều sâu các đại biểu cũng đề nghị cần làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân lao động; đặc biệt là vai trò của các cấp ủy, chính quyền cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Với mục tiêu trong năm 2021, có 80% doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã có tổ chức Công đoàn trực thuộc LĐLĐ thị xã đăng ký xây dựng doanh nghiệp văn hoá và đến năm 2025 có 80% doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã có tổ chức Công đoàn trực thuộc LĐLĐ thị xã đã đăng ký xây dựng doanh nghiệp văn hoá đạt chuẩn doanh nghiệp văn hoá. Hàng năm, Liên đoàn Lao động thị xã sẽ phối hợp cùng với Phòng Văn hoá Thông tin thị xã xây dựng các văn bản hướng dẫn, tổ chức cho các doanh nghiệp đăng ký thi đua xây dựng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” vào tháng 12 hàng năm; hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn thị xã; thời hạn công nhận đạt chuẩn lần đầu là 02 năm trở lên, kể từ ngày đăng ký và công nhận lại sau 5 năm kể từ ngày công nhận lần trước.

Trường Sơn – LĐLĐ thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.164.936
Truy câp hiện tại 199