Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Cao Thị Bé
Ngày cập nhật 31/10/2021

Ngày 19 tháng 10 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1399/QĐ-XPVPHC  về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:

 

1. Họ và tên: Cao Thị Bé                                 Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 08/2/1948                    Quốc tịch:Việt Nam

Nơi ở hiện tại: TDP Giáp Trung, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chứng minh nhân dân số: 190220632; ngày cấp: 27/7/2011; nơi cấp: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Đã có các hành vi vi phạm hành chính: không đăng ký biến động đất đai theo quy định tại điểm a khoản 4 điều 95 của Luật Đất đai tại khu vực đô thị. Cụ thể, bà Cao Thị Bé đã nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG 303590 do Ủy ban nhân dân thị Hương Trà cấp ngày 20/3/2018 tại thửa đất số 33, tờ bản đồ số 55, diện tích 521,2 m2, địa chỉ tại TDP Giáp Trung, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế theo Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân phường Hương Văn chứng thực ngày 12/01/2021. Tuy nhiên, đến ngày 30/9/2021, bà Cao Thị Bé mới thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại Trung tâm hành chính công thị xã Hương Trà, trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật Đất đai.

3. Quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với mức phạt: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng chẵn).

b. Hình thức phạt bổ sung: Không.

c. Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc bà Cao Thị Bé thực hiện thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.165.388
Truy câp hiện tại 369