Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc trích nguồn kinh phí Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thị xã để hỗ trợ tình nghĩa cho các gia đình có liệt sĩ được công nhận năm 2021
Ngày cập nhật 31/10/2021

Ngày 19 tháng 10 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1392/QĐ-UBND về việc trích số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) từ nguồn kinh phí quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” thị xã năm 2021 để hỗ trợ tình nghĩa cho 02 hộ gia đình có liệt sĩ được công nhận năm 2021 (có danh sách kèm theo).

 

Định mức hỗ trợ: một hộ gia đình liệt sĩ là 1.000.000 đồng/hộ (Một triệu đồng/hộ

(Kèm theo Quyết định số 1392/QĐ-UBND  ngày 19 /10/2021 của UBND  thị xã Hương Trà)       

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                         Đvt: Đồng

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LIỆT SĨ

QUÊ QUÁN

LIỆT SĨ

HỌ VÀ TÊN THÂN NHÂN LIỆT SĨ

QUAN HỆ VỚI LIỆT SĨ

NƠI THƯỜNG TRÚ

THÂN NHÂN LIỆT SĨ

ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ

GHI CHÚ

1

Võ Diễu

Hương Vân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Võ Doãn Đức

Cháu

Tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, Thị xã Hương Trà

1.000.000

 

2

Phan Văn Túc

Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Phan Tiếp

Cháu

Tổ dân phố Cổ Bưu, phường Hương An, Thành phố Huế

1.000.000

 

TỔNG CỘNG:

 

2.000.000

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.828.482
Truy câp hiện tại 2.554