Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuyên truyền về công tác Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 31/10/2021

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Thực hiện tốt công tác PCCC là đã bảo vệ được tính mạng, tài sản, giữ được bình yên, hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội. Trong cuộc sống, nhiều lúc chỉ cần một phút lơ là, bất cẩn là có thể để xảy ra cháy. Thời gian qua nhiều vụ cháy xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội.

 

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, dẫn đến tốc độ đô thị hóa nhanh trên địa bàn thị xã, nhiều khu dân cư, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh nhanh chóng được hình thành và phát triển dẫn đến nguy cơ về cháy, nổ xảy ra cao. Mặc dù đã có nhiều biện pháp thông tin, tuyên truyền và sự nỗ lực của các cấp, các ngành để chỉ đạo thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ nhưng vẫn còn một số đơn vị, cá nhân còn chủ quan chưa thực sự chú trọng công tác PCCC, dẫn đến xảy ra các vụ cháy, nổ không được kiểm soát kịp thời gây hậu quả nghiêm trọng

Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác PCCC như: Kế hoạch số 1617/KH-UBND ngày 18/5/2021 về thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 2168/KH-UBND ngày 16/6/2021 về kiểm tra liên ngành công tác PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất trên địa bàn thị xã; Thành lập Đoàn kiểm tra liên nghành theo Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 23/6/2021; Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 06/07/2021 về việc bàn giao danh sách cơ sở thuộc diện quản lý về công tác PCCC cho UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 3530/KH-UBND ngày 29/9/2021 về tăng cường công tác PCCC và CNCH; Công văn 3475/UBND ngày 24/9/2021 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong phòng chống dịch Covid-19; Củng cố nhân sự để kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo về công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thị xã Hương Trà; chỉ đạo các cơ quan ban ngành tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 931/KH-UBND ngày 23/03/2021 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm ngày toàn dân PCCC.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy mỗi người hãy tích cực tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nắm vững những mối nguy hiểm về cháy, nổ tại nơi làm việc, nơi ở và các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên chú trọng việc quản lý và sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy khác ở mọi lúc, mọi nơi, biết cách xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra. Thường xuyên tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở để hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mọi người. Cụ thể, UBND thị xã đã chỉ đạo Công an thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã và UBND các xã, phường phát thanh 160 lượt (trong đó: có 16 lượt phát thanh qua hệ thống phát thanh của thị xã, 144 lượt phát thanh qua hệ thống truyền thanh xã, phường) tuyên truyền về PCCC trên hệ thống truyền thanh của thị xã; tổ chức tuyên truyền lưu động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và 20 năm ngày toàn dân PCCC. Bên cạnh đó thông qua công tác kiểm tra an toàn PCCC đã hướng dẫn, tuyên truyền trực tiếp đến người dân, chủ hộ gia đình kết hợp kinh doanh sản xuất các nội dung tuyên truyền, kỹ năng để đảm bảo an toàn PCCC tổng số 75 buổi tuyên truyền với hơn 150 lượt.

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên công tác tuyên truyền chủ yếu thông qua hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị xã và lồng ghép vào công tác kiểm tra đối với các cơ sở, hộ gia đình; trong các hoạt động của chi bộ, tổ dân phố, đoàn thể, chính trị xã hội tại khu dân cư. Công tác xây dựng, củng cố, bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở còn nhiều bất cập và gặp khó khăn. Lực lượng trực tiếp đảm bảo công tác PCCC&CNCNH tại các cơ quan, đơn vị xã, phường chưa được tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác PCCC&CNCH; hệ thống mạng lưới trụ nước và bến bãi lấy nước trên địa bàn thị xã quá mỏng không đáp ứng phục vụ tốt trong công tác PCCC.

Trong thời gian qua, việc đầu tư kinh phí để giải quyết chế độ và trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC dân phòng, lực lượng PCCC tại chỗ chưa được quan tâm, giải quyết để đáp ứng với yêu cầu về thực tế công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời việc xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH với Công an thị xã, cơ quan, ban ngành trên địa bàn thị xã trong việc nắm cơ sở, kiểm tra, yêu cầu khắc phục đối với các cơ sở chưa đảm bảo công tác PCCC, nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ. Việc trang bị các phương tiện chữa cháy còn hạn chế: Chủ yếu tận dụng các vật dụng có sẵn có trong gia đình, hầu hết các cơ sở chưa trang bị các phương tiện chữa cháy, CNCH thông dụng như: Bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc và các phương tiện phá dỡ công trình. v.v…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy mỗi người hãy tích cực tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nắm vững những mối nguy hiểm về cháy, nổ tại nơi làm việc, nơi ở và các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên chú trọng việc quản lý và sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy khác ở mọi lúc, mọi nơi, biết cách xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra. Thường xuyên tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở để hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mọi người

 

Văn Thu Thảo-Phòng Tư pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 2.241