Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 31/10/2021

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1435 /QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2021, để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho 13 đối tượng bảo trợ xã hội có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà. Mức chuẩn trợ cấp 360.000 đồng, hệ số trợ cấp và thời gian được tính hưởng trợ cấp (theo danh sách chi tiết đính kèm).

 

( Kèm theo Quyết định số: 1435/QĐ-UBND ngày  28 tháng 10 năm  2021  của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà)

 
                     

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

Loại đối tượng

Hệ số trợ cấp

Mức trợ cấp

Thời gian hưởng trợ cấp

Ghi chú

 
 

Thôn/TDP

Xã/Phường

 
 

1

Cao Ngọc Kiếu

17/10/1941

Thôn Phú Tuyên

Bình Thành

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/10/2021

 

 

2

Lê Thị Vui

10/09/1941

Thôn Hòa Hợp

Bình Thành

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/09/2021

 

 

3

Phan Ky

02/10/1941

Thôn Tân Thọ

Bình Thành

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/10/2021

 

 

4

Lê Thị Giảm

05/10/1941

Tổ dân phố Lai Thành 2

Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/10/2021

 

 

5

Hồ Thị Kên

25/11/1941

Tổ dân phố Long Khê

Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/11/2021

 

 

6

Hồ Hễ

30/11/1941

Thôn An Vinh

Bình Tiến

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/11/2021

 

 

7

Hồ Thị Xa

20/10/1941

Thôn Bình Dương

Hương Bình

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/10/2021

 

 

8

Nguyễn Văn Đức

08/02/1951

Thôn Tân Thọ

Bình Thành

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2,5

900.000

01/10/2021

 

 

9

Võ Khắc Thịnh

18/12/1960

Thôn Hiệp Hòa

Bình Thành

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2,0

720.000

01/10/2021

 

 

10

Lê Đình Tấn

18/01/1950

Thôn Phú Tuyên

Bình Thành

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2,0

720.000

01/10/2021

 

 

11

Hồ Thị Tâm

26/07/1987

Thôn Tân Thọ

Bình Thành

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc ông Nguyễn Văn Đức sinh ngày 08/02/1951 là người khuyết tật đặc biệt nặng

1,0

360.000

01/10/2021

 

 

12

Hà Thị Quyết

30/01/1949

Thôn Hòa Dương

Bình Thành

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc ông Trần Giàng sinh ngày 10/4/1942 là người khuyết tật đặc biệt nặng. Được Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội điều chỉnh từ khuyết tật nặng là người cao tuổi thành khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

1,0

360.000

01/10/2021

 

 

13

Trần Văn Tâm

05/09/1998

Thôn Hòa Hợp

Bình Thành

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc ông Trần Văn Hạnh sinh ngày 18/10/1989 là người khuyết tật đặc biệt nặng. Được Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội điều chỉnh từ người khuyết tật nặng thành người khuyết tật đặc biệt nặng

1,0

360.000

01/10/2021

 

 
                     

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 2.476