Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung trợ cấp thường xuyên cho 02 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 31/10/2021

Ngày 28  tháng  10  năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1434 /QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2021, để điều chỉnh, bổ sung trợ cấp thường xuyên cho 02 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, có hộ khẩu thường trú tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà được điều chỉnh loại đối tượng, hệ số trợ cấp, thời gian điều chỉnh trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội (danh sách chi tiết đính kèm).

 

(Kèm theo Quyết định số: 1434  /QĐ-UBND ngày   28  tháng 10  năm  2021  của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà)

               

Mức chuẩn trợ cấp: 360.000 đồng

STT

Họ và tên

Năm sinh

Thôn/TDP

Xã/Phường

Loại đối tượng trước khi điều chỉnh

Hệ số trợ cấp trước khi điều chỉnh

Mức trợ cấp hàng tháng trước khi điều chỉnh

Loại đối tượng sau khi điều chỉnh

Hệ số trợ cấp sau khi điều chỉnh

Mức trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh

Thời gian hưởng trợ cấp

Ghi chú

1

Trần Văn Hạnh

18/10/1989

Thôn Hòa Hợp

Bình Thành

Người khuyết tật nặng

1,5

540.000

Người khuyết tật đặc biệt nặng

2

720.000

01/10/2021

 

2

Trần Giàng

10/04/1942

Thôn Hòa Dương

Bình Thành

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2

720.000

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2,5

900.000

01/10/2021

 

                         

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 2.565