Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình kinh tế - xã hội (Tuần từ ngày 01/11/2021 – 05/11/2021)
Ngày cập nhật 08/11/2021

I. TÌNH HÌNH:                  

1. Sản xuất nông nghiệp:

a) Công tác trồng trọt-BVTV:

- Cây lúa: Diện tích gieo cấy vụ Hè Thu năm 2021 là 1.690 ha: Đến nay, đã thu hoạch xong; năng suất đạt 60,5 tạ/ha, cao hơn gần 03 ta/ha so vụ Hè Thu năm trước. Chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nông dân cày lật đất để tiêu hủy lúa chét, cỏ dại nhằm hạn chế nguồn sinh vật gây hại tồn tại trên đồng ruộng và chuẩn bị cho vụ Đông Xuân.

 

- Cây lạc: Diện tích trồng vụ Hè Thu là 25 ha: Đến nay, đã thu hoạch xong; năng suất đạt 16 tạ/ha.

- Cây sắn: Cây sắn phát triển tốt hơn, bộ lá có xanh hơn nhưng các lá non mới mọc đều bị nhiễm bệnh, lá bị loang lỗ với tỷ lệ 40 – 60%; mức độ củ phát triển trung bình 4- 6 củ/cây; cục bộ một số vùng đất cát, chiều cao cây thấp hơn, thân lá phát triển kém, củ nhỏ và ngắn. Đến nay, cây sắn đã thu hoạch ở các vùng thấp trũng khoảng 315ha (Hương Văn 130ha, Hương Xuân 80ha, Hương Vân 40ha, Tứ Hạ 20ha và rải rác ở các HTX khác); tiếp tục chỉ đạo các ngành và các xã, phường khẩn trương thu hoạch diện tích còn lại và hướng dẫn biện pháp tiêu hủy bệnh khảm lá sắn và bảo quản, lưu gốc làm giống trồng niên vụ 2022.

- Cây rau: Diện tích trồng khoảng 75 ha, trong đó: Hương Chữ 55ha, Hương Xuân 06ha, Tứ Hạ 04ha, Hương Văn 08ha và rải rác các HTX khác. Trên cây hành lá, sâu xanh da láng tiếp tục gây hại, mật độ phổ biến 5- 10con/m2, giai đoạn 5- nhộng, rải rác trưởng thành , diện tích nhiễm khoảng 15ha, trong đó: nhiễm nhẹ 10ha, nhiễm trung bình 5ha; dòi đục cọng hành gây hại rải rác, chủ yếu dòi non.

- Cây ăn quả có múi: Diện tích trồng 165ha; hiện nay đã thu hoạch xong, bệnh chảy gôm tiếp tục gây hại, tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi cao 10-30%, tập trung chủ yếu ở Hương Vân, Hương Bình... Sâu vẽ bùa gây hại cục bộ trên diện tích mới trồng. Ngoài ra có muội đen, rệp sáp, sâu đục thân, đục cành ... gây hại rải rác.

b) Công tác chăn nuôi - thú y:

- Triển khai thực hiện Công văn số 8106/UBND-NN ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 1967/SNNPTNT-CCCNTY ngày 10/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

- Đã triển khai  tiêm bổ sung được 325 liều vắc xin Tụ huyết trùng Trâu bò, 8.500 liều vắc xin tam liên lợn, 51.000 liều vắc xin cúm H5N1 và 49.000 liều vắc xin dịch tả vịt và tiếp tục chỉ đạo các ngành triển khai tiêm phòng lở mồm long móng tính đến ngày 5/11/2021 được 700 liều.

c) Công tác Khuyến nông lâm ngư: Chỉ đạo các ngành chuyên môn và UBND các xã,phường  rà soát các vùng đất quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây ăn quả năm 2021 và kế hoạch chuyển đổi giai đoạn 2022-2025.

          2. Công tác thu thuế: Đến ngày 5/11/2021, các khoản thị xã, phường, xã thu vào ngân sách ước thực hiện được 408,583 tỷ đồng, đạt 287,3 % dự toán tỉnh giao đã được điều chỉnh theo Quyết định số 2107/QĐ-CTTTH ngày 06/8/2021 của Cục Thuế tỉnh, trong đó: Thu ngoài quốc doanh 47,830 tỷ đồng, đạt 132,5 % dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 300,699 tỷ đồng, đạt 501,2 % dự toán giao, còn lại là các khoản thu khác.

         3. Công tác chỉ đạo, điều hành, an sinh xã hội:

- Tổ chức buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc rà soát các cuộc thanh tra Kinh tế - xã hội năm 2020; làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 297/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chi trả chính sách tợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử.

- Tổ chức buổi làm việc các ngành liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường để rà soát các khu đất đấu giá năm 2021 và chuẩn bị quỹ đất đấu giá năm 2022; làm việc với Phòng Quản lý Đô thị và Đội Quy tác Đô thị về triển khai thực hiện nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2021 và Kế hoạch chương trình công tác năm 2022.

- Tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình tập huấn nâng cao năng lực về binh đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021 cho lãnh đạo và công chức các xã, phường.

- Phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế để tổ chức khai mạc Trại sáng tác Văn học nghệ thuật tại Bình Tiến năm 2021.

- Làm việc Truyền hình Công an nhân dân liên quan đến Dự án Sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ sinh thái Go Green Farm tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà.

- Lãnh đạo thị xã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID19 trên địa bàn thị xã.

4. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB):

 * Đường 19/5 (Trà Kệ) phường Hương Xuân:  Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 34 trường hợp, đã phê duyệt và chi trả tiền 24 trường hợp, còn lại 10 trường hợp (05 hộ tái định cư và 05 hộ đất nông ngiệp). UBND phường Hương Xuân đã xác nhận nguồn gốc sử dụng đất 6 trường hợp chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện. Hiện còn 4 trường hợp UBND phường Hương Xuân tiếp tục rà soát xác nhận nguồn gốc sử dụng đất theo quy định.

* Hạ tầng khu dân cư Thanh Lương 4: Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 24 trường hợp.

 Đợt 1đã phê duyệt và chi trả tiền 10 trường hợp.

 Đợt 2 đã phê duyệt 13 trường hợp, Chủ đầu tư đang lập thủ tục chuyển kinh phí để chi trả. Hiện nay, còn 01 hộ tái định cư, ngày 06/10/2021 Trung tâm Phát triển quỹ đất đã chuyển hồ sơ cho UBND phường Hương Xuân xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

         * Nâng cấp, mở rộng đường từ Tứ Hạ đi trung tâm Hương Vân (đoạn từ Trần Hữu Độ đến Trần Trung Lập): Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 71, đợt 1 đã chi trả tiền hỗ trợ cho 30 trường hợp.

         - Còn lại 41 trường hợp, ngày 24/9/2021 và ngày 01/10/2021 đã trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện 37 trường hợp. Hiện, còn lại 04 trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp. Hiện, UBND phường Hương Vân phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục rà soát, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và đang tổ chức lấy ý kiến khu dân cư. UBND phường Hương Vân đã xác nhận nguồn gốc, Trung tâm Phát triển quỹ đất trình phòng TNMT thẩm định điều kiện trước ngày 08/11/2021.

         * Kè sông Bồ, phường Hương Xuân: Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 42 trường hợp, đã phê duyệt và chi trả 40 trường hợp, còn lại 02 trường hợp vướng mắc do cấp giấy CNQSD đất không đúng quy định. Hiện nay, UBND thị xã đã có Quyết định thu hồi giấy CNQSD đất; ngày 16/10/2021 Trung tâm Phát triển quỹ đất đã trình phòng TNMT thẩm định 03 trường hợp (có bổ sung 1 trường hợp) Hiện, Trung tâm đang tiến hành công khai phương án bồi thường.

* Đường liên phường Hương An - Hương Chữ (đoạn qua phường Hương Chữ): Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 09 trường hợp. Ngày 26/10/2021, Trung tâm đã chuyển hồ sơ cho phòng TN&MT thẩm định điều kiện.

* Đường quy hoạch số 1, TDP 3 phường Tứ Hạ: Tổng số hộ, tổ chức bị bị ảnh hưởng là 35 trường hợp, trong đó:

- Đợt 1: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định Phương án 08/9 trường hợp. Còn lại 01 trường hợp Hoàng Xứng, con trai Hoàng Vĩnh Linh tham dự họp, không đồng ý Phương án. Đề nghị bồi thường đất theo giá đất thị trường.

- Đợt 2: 11 trường hợp, đã có Thông báo thẩm định điều kiện của phòng Tài nguyên và Môi trường, ngày 06/10/2021 đã họp kết thúc công khai Phương án.

- Đợt 3: 14 trường hợp, UBND phường Tứ Hạ đã xác nhận nguồn gốc đất, tuy nhiên qua rà soát có 08 trường hợp đảm bảo điều kiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện. Hiện, còn lại 06 trường hợp tự ý xây dựng nhà trên đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/Cp và đất nông nghiệp do UBND phường quản lý.

- Đợt 4: Ngày 27/10/2021, UBND phường Tứ Hạ làm rõ, xác nhận nguồn gốc 05 trường hợp tự ý xây dựng nhà trên đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/Cp và đất nông nghiệp do UBND phường quản lý và bổ sung thủ tục cam kết của hộ bà Trần Thị Thiên Trang hiện nay định cư tại Mỹ. Ngày 29/10/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ. Còn lại 01 trường hợp hộ ông Trịnh Công Nguyễn đang hiện đang ở Gia Lai, UBND phường Tứ Hạ đã liên hệ với ông Nguyễn để thực hiện thủ tục ủy quyền theo quy định trước ngày 02/11/2021. Riêng trường hợp hộ ông Hoàng Xứng: Ngày 25/10/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với UBND phường Tứ Hạ tiếp tục làm việc với ông Hoàng Vĩnh Bình (con trai, đại diện ủy quyền của ông Hoàng Xứng) để công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ; tuy nhiên ông Hoàng Vĩnh Bình chưa thống nhất phương án đề nghị bồi thường đất theo giá thị trường, kiểm tra lại kết cấu nhà bếp.

         * Đường Hà Công, phường Hương Chữ: Tổng số hộ, tổ chức bị bị ảnh hưởng là 149 trường hợp (67 hộ đất lúa và 82 hộ ảnh hưởng nhà ở và các công trình xây dựng).

         - Đợt 1: UBND thị xã phê duyệt 42 trường hợp đất lúa. Còn lại 25 trường hợp đất lúa, UBND phường đã xác nhận xong nguồn gốc sử dụng đất và chuyển hồ sơ ngày 27/10/2021. Trung tâm đang lập thủ tục trình thẩm định điều kiện.

         - Đợt 2: Phòng TNMT đã có thông báo kết quả thẩm định; Trung tâm đang áp giá công khai phương án BTHT 01 trường hợp (Ông Hòa).

          - Đợt 3: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tiến hành kiểm kê 20/82 trường hợp bị ảnh hưởng nhà ở và các công trình xây dựng.

5. Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 trên địa bàn thị xã: Tính đến ngày 05/11/2021 thị xã ghi nhận tổng số ca F0 là 2 trường hợp tại phường Hương Văn và Tứ Hạ. Hiện nay cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thị xã: 25 trường hợp; cách ly tại nhà: 202 trường hợp; giám sát y tế tại nhà: 155 trường hợp.

- Ban Chỉ đạo Covid-19 thị xã tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thị xã.

* Công tác tiêm phòng: Đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 trên địa bàn thị xã cho các đối tượng với số lượng: 41.653 mũi. Trong đó: Mũi 1: 38.180; mũi 2: 3.473.

         * Công tác rà soát danh sách và lập kế hoạch tiêm phòng Covid-19 trên diện rộng trên địa bàn thị xã: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai rà soát và lập danh sách các đối tượng tiêm vắc xin Covid-19 theo Nghị quyết 21 của Chính Phủ.

6. Công tác Hội đồng nhân dân: Tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề lần thứ hai Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII.

         7. Công tác nội chính:

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự : Không xảy ra.

+ Tội phạm môi trường: khởi tố 01 vụ, 01 đối tượng hủy hoại rừng tại Hương Vân. 

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP: Không xảy ra.

-Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 01 vụ TNGT tại đường tránh Huế, thuộc phường Hương Văn. Hậu quả: 02 xe ô tô bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Phòng PC08 thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. 

- Tai nạn xã hội: Không xảy ra

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng: Công an thị xã đã tổ chức 19 ca tuần tra, phát hiện 28 trường hợp  mô tô vi phạm, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thị xã; tiếp nhận, xử lý VPHC 12 trường hợp, phạt tiền: 21.450.000 đồng.

8. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hành chính công, Ban tiếp công dân thị xã và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh: (Các phụ lục kèm theo).

II. HƯỚNG CÔNG TÁC TUẦN ĐẾN:

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tăng cường công tác kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông, các tuyến đê để có giải pháp ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác giải ngân vốn đầu tư công và công tác quyết toán vốn xây dựng cơ bản.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, phường và các HTX nông nghiệp về thu hoạch lạc và các loại cây trồng vụ Hè Thu năm 2021 và xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho công tác vụ mùa Đông Xuân.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức tuyên truyền về dịch bệnh Covid - 19, không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tổ chức họpUBND thị xã để thông qua dự thảo báo cáo trình tại Hội nghị Thị ủy (báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022).

- Tổ chức làm việc các ngành Kinh tế, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, Giáo dục & Đào tạo và Trung tâm HNDN-GDTX về triển khai thực hiện nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2021 và Kế hoạch chương trình công tác năm 2022.

- Tiếp tục chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và các địa phương thực hiện chi hỗ trợ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với số tiền 298.500.000 đồng cho 199 hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội (theo Quyết định số 1378/QĐ – UBND ngày 14/10/2021 của UBND thị xã) và triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định cụ thể về đối tượng được hỗ trợ, căn cứ tính mức hỗ trợ, các mức hỗ trợ cụ thể cũng như trình tự, thủ tục thực hiện.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thị xã.

Tập tin đính kèm:
Tôn Thất Mạnh-VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.165.641
Truy câp hiện tại 444