Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình kinh tế - xã hội (Tuần từ ngày 08/11/2021 – 12/11/2021)
Ngày cập nhật 19/11/2021

I. TÌNH HÌNH:                  

1. Sản xuất nông nghiệp:

a) Công tác trồng trọt-BVTV:

- Cây lúa: Diện tích gieo cấy vụ Hè Thu năm 2021 là 1.690 ha: Đến nay, đã thu hoạch xong; năng suất đạt 60,5 tạ/ha, cao hơn gần 03 ta/ha so vụ Hè Thu năm trước. Chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nông dân cày lật đất để tiêu hủy lúa chét, cỏ dại nhằm hạn chế nguồn sinh vật gây hại tồn tại trên đồng ruộng và chuẩn bị cho vụ Đông Xuân.

- Cây lạc: Diện tích trồng vụ Hè Thu là 25 ha: Đến nay, đã thu hoạch xong; năng suất đạt 16 tạ/ha.

- Cây sắn: Cây sắn phát triển tốt hơn, bộ lá có xanh hơn nhưng các lá non mới mọc đều bị nhiễm bệnh, lá bị loang lỗ với tỷ lệ 40 – 60%; mức độ củ phát triển trung bình 4- 6 củ/cây; cục bộ một số vùng đất cát, chiều cao cây thấp hơn, thân lá phát triển kém, củ nhỏ và ngắn. Đến nay, cây sắn đã thu hoạch ở các vùng thấp trũng khoảng 360ha (Hương Văn 135ha, Hương Xuân 100ha, Hương Vân 45ha, Tứ Hạ 20ha và rải rác ở các HTX khác); tiếp tục chỉ đạo các ngành và các xã, phường khẩn trương thu hoạch diện tích còn lại và hướng dẫn biện pháp tiêu hủy bệnh khảm lá sắn và bảo quản, lưu gốc làm giống trồng niên vụ 2022.

- Cây rau: Diện tích trồng khoảng 75 ha, trong đó: Hương Chữ 55ha, Hương Xuân 06ha, Tứ Hạ 04ha, Hương Văn 08ha và rải rác các HTX khác. Trên cây hành lá, sâu xanh da láng tiếp tục gây hại, mật độ phổ biến 5- 10con/m2, giai đoạn 5- nhộng, rải rác trưởng thành , diện tích nhiễm khoảng 15ha, trong đó: nhiễm nhẹ 10ha, nhiễm trung bình 5ha; dòi đục cọng hành gây hại rải rác, chủ yếu dòi non.

- Cây ăn quả có múi: Diện tích trồng 165ha; hiện nay đã thu hoạch xong, bệnh chảy gôm tiếp tục gây hại, tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi cao 10-30%, tập trung chủ yếu ở Hương Vân, Hương Bình... Sâu vẽ bùa gây hại cục bộ trên diện tích mới trồng. Ngoài ra có muội đen, rệp sáp, sâu đục thân, đục cành ... gây hại rải rác.

b) Công tác chăn nuôi - thú y:

- Triển khai thực hiện Công văn số 8106/UBND-NN ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 1967/SNNPTNT-CCCNTY ngày 10/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

- Đã triển khai  tiêm bổ sung được 325 liều vắc xin Tụ huyết trùng Trâu bò, 8.500 liều vắc xin tam liên lợn, 51.000 liều vắc xin cúm H5N1 và 49.000 liều vắc xin dịch tả vịt và tiếp tục chỉ đạo các ngành triển khai tiêm phòng lở mồm long móng tính đến ngày 5/11/2021 được 700 liều.

c) Công tác Khuyến nông lâm ngư: Chỉ đạo các ngành chuyên môn và UBND các xã,phường  rà soát các vùng đất quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây ăn quả năm 2021 và kế hoạch chuyển đổi giai đoạn 2022-2025.

 2. Công tác thu thuế: Đến ngày 11/11/2021, các khoản thị xã, phường, xã thu vào ngân sách ước thực hiện được 413,324 tỷ đồng, đạt 290,6 % dự toán tỉnh giao đã được điều chỉnh theo Quyết định số 2107/QĐ-CTTTH ngày 06/8/2021 của Cục Thuế tỉnh, trong đó: Thu ngoài quốc doanh 50,802 tỷ đồng, đạt 140,7 % dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 300,779 tỷ đồng, đạt 501,3 % dự toán giao, còn lại là các khoản thu khác.

3. Công tác chỉ đạo, điều hành, an sinh xã hội:

- Tổ chức họp UBND thị xã để thông qua dự thảo báo cáo trình tại Hội nghị Thị ủy (báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022).

- Tổ chức buổi làm việc với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng để tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng của thiên tai đối với khu vực có nguy cơ sạt lở tại Cửa Khâu, Phường Hương Văn.

- Làm việc với phòng Giáo dục - Đào tạo, Trung tâm GDNN-GDTX, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao về triển khai thực hiện nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2021 và Kế hoạch chương trình công tác năm 2022.

- Lãnh đạo thị xã cùng với đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phương Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, khảo sát thực tế tại cơ sở của Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam nằm trong Khu công nghiệp Tứ Hạ và cơ sở Công ty TNHH Tân Bảo Thành để kích hoạt thành khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại thị xã.

4. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB):

 * Đường 19/5 (Trà Kệ) phường Hương Xuân:  Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 34 trường hợp, đã phê duyệt và chi trả tiền 24 trường hợp, còn lại 10 trường hợp (05 hộ tái định cư và 05 hộ đất nông ngiệp). UBND phường Hương Xuân đã xác nhận nguồn gốc sử dụng đất 6 trường hợp chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất trình phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định điều kiện.

* Hạ tầng khu dân cư Thanh Lương 4: Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 24 trường hợp.

 Đợt 1đã phê duyệt và chi trả tiền 10 trường hợp.

 Đợt 2 đã phê duyệt 13 trường hợp, Chủ đầu tư đang lập thủ tục chuyển kinh phí để chi trả. Hiện nay, còn 01 hộ tái định cư; hiệnTrung tâm Phát triển quỹ đất đang rà soát trình phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định điều kiện.

 * Nâng cấp, mở rộng đường từ Tứ Hạ đi trung tâm Hương Vân (đoạn từ Trần Hữu Độ đến Trần Trung Lập): Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 71, đợt 1 đã chi trả tiền hỗ trợ cho 30 trường hợp.

- Còn lại 41 trường hợp, ngày 24/9/2021 và ngày 01/10/2021 đã trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện 37 trường hợp. Hiện, còn lại 04 trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp. Hiện, UBND phường Hương Vân phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục rà soát, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và đang tổ chức lấy ý kiến khu dân cư. UBND phường Hương Vân đã xác nhận nguồn gốc, Trung tâm Phát triển quỹ đất trình phòng TNMT đang thẩm định điều kiện.

                   * Kè sông Bồ, phường Hương Xuân: Tổng số hộ, tổ chức bị ảnh hưởng là 42 trường hợp, đã phê duyệt và chi trả 40 trường hợp, còn lại 02 trường hợp vướng mắc do cấp giấy CNQSD đất không đúng quy định. Hiện nay, UBND thị xã đã có Quyết định thu hồi giấy CNQSD đất; ngày 16/10/2021 Trung tâm Phát triển quỹ đất đã trình phòng TNMT thẩm định 03 trường hợp (có bổ sung 1 trường hợp) Hiện, Trung tâm đang tiến hành công khai phương án bồi thường.

* Đường quy hoạch số 1, TDP 3 phường Tứ Hạ: Tổng số hộ, tổ chức bị bị ảnh hưởng là 35 trường hợp, trong đó:

- Đợt 1: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định Phương án 08/9 trường hợp. Còn lại 01 trường hợp Hoàng Xứng, con trai Hoàng Vĩnh Linh tham dự họp, không đồng ý Phương án. Đề nghị bồi thường đất theo giá đất thị trường.

- Đợt 2: 11 trường hợp, đã có Thông báo thẩm định điều kiện của phòng Tài nguyên và Môi trường, ngày 06/10/2021 đã họp kết thúc công khai Phương án.

- Đợt 3: 14 trường hợp, UBND phường Tứ Hạ đã xác nhận nguồn gốc đất, tuy nhiên qua rà soát có 08 trường hợp đảm bảo điều kiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện. Hiện, còn lại 06 trường hợp tự ý xây dựng nhà trên đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/Cp và đất nông nghiệp do UBND phường quản lý.

- Đợt 4: Ngày 27/10/2021, UBND phường Tứ Hạ đã xác nhận nguồn gốc 05 trường hợp tự ý xây dựng nhà trên đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/Cp và đất nông nghiệp do UBND phường quản lý và bổ sung thủ tục cam kết của hộ bà Trần Thị Thiên Trang hiện nay định cư tại Mỹ. Ngày 29/10/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ.

Còn lại 01 trường hợp hộ ông Trịnh Công Nguyễn đang hiện đang ở Gia Lai, UBND phường Tứ Hạ đã liên hệ với ông Nguyễn để thực hiện thủ tục ủy quyền theo quy định trước ngày 02/11/2021, đến nay vẫn chưa thực hiện.

* Đường Hà Công, phường Hương Chữ: Tổng số hộ, tổ chức bị bị ảnh hưởng là 149 trường hợp (67 hộ đất lúa và 82 hộ ảnh hưởng nhà ở và các công trình xây dựng).

- Đợt 1: UBND thị xã phê duyệt 42 trường hợp đất lúa. Còn lại 25 trường hợp đất lúa, UBND phường đã xác nhận xong nguồn gốc sử dụng đất và chuyển hồ sơ ngày 27/10/2021. Trung tâm đang lập thủ tục trình thẩm định điều kiện.

- Đợt 2: Phòng TNMT đã có thông báo kết quả thẩm định; Trung tâm đang áp giá công khai phương án BTHT 01 trường hợp (Ông Hòa).

- Đợt 3: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã tiến hành kiểm kê 20/82 trường hợp bị ảnh hưởng nhà ở và các công trình xây dựng.

5. Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 trên địa bàn thị xã: Tính đến ngày 11/11/2021 thị xã ghi nhận tổng số ca F0 là 1 trường hợp tại phường Tứ Hạ đang điều trị. Hiện nay cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thị xã: 22 trường hợp; cách ly tại nhà: 106 trường hợp; giám sát y tế tại nhà:  184 trường hợp.

- Ban Chỉ đạo Covid-19 thị xã tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thị xã.

* Công tác tiêm phòng: Đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 trên địa bàn thị xã cho các đối tượng với số lượng: 43.962 mũi. Trong đó: Mũi 1: 39.839; mũi 2: 4.123.

* Công tác rà soát danh sách và lập kế hoạch tiêm phòng Covid-19 trên diện rộng trên địa bàn thị xã: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai rà soát và lập danh sách các đối tượng tiêm vắc xin Covid-19 theo Nghị quyết 21 của Chính Phủ.

6. Công tác Hội đồng nhân dân: Tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề lần thứ hai Hội đồng nhân dân thị xã khóa VII.

7. Công tác nội chính:

Trật tự xã hội:

- Phạm pháp hình sự : xảy ra 01 vụ trộm cắp tài sản tại TDP 7, phường Tứ Hạ; hiện Công an thị xã đã ra Quyết định tam giữ đối tượng. 

- Tội phạm môi trường: Không xảy ra.

- Vụ việc vi phạm hành chính về an ninh trật tự theo Nghị định 167/NĐ-CP: Không xảy ra.

- Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 01 vụ TNGT  tại xã Hương Bình. Hậu quả: 01 người chết. Công an thị xã tiếp tục điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông.

- Tai nạn xã hội: Xảy ra 01 vụ chết tại trại giam Bình Điền là phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Bình Điền. Công an thị xã đã phối hợp Phòng PC09 tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân chết là do bệnh lý (xẹp phổi và phù tim). Công an thị xã tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng: Công an thị xã đã tổ chức 19 ca tuần tra, phát hiện 63 trường hợp (01 ô tô, 62 mô tô) vi phạm, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thị xã; tiếp nhận, xử lý VPHC 12 trường hợp, phạt tiền: 51.050.000 đồng.

8. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hành chính công, Ban tiếp công dân thị xã và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh: (Các phụ lục kèm theo).

II. HƯỚNG CÔNG TÁC TUẦN ĐẾN:

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác giải ngân vốn đầu tư công và công tác quyết toán vốn xây dựng cơ bản.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, phường và các HTX nông nghiệp về thu hoạch lạc và các loại cây trồng vụ Hè Thu năm 2021 và xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho công tác vụ mùa Đông Xuân.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức tuyên truyền về dịch bệnh Covid - 19, không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Chuẩn bị các nội dung họp UBND thị xã để kiểm điểm cá nhân, lãnh đạo quản lý UBND thị xã năm 2021.

- Tổ chức làm việc các ngành Nội vu, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính và Kế hoạch, Ban quản lý ĐTXD khu vực về triển khai thực hiện nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2021 và Kế hoạch chương trình công tác năm 2022.

- Chỉ đạo các ngành chuẩn bị các điều kiện để kích hoạt thành khu thu dung và điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại Công ty cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam nằm trong Khu công nghiệp Tứ Hạ và cơ sở Công ty TNHH Tân Bảo Thành.

- Tiếp tục chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định cụ thể về đối tượng được hỗ trợ, căn cứ tính mức hỗ trợ, các mức hỗ trợ cụ thể cũng như trình tự, thủ tục thực hiện.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thị xã./.

 

Tập tin đính kèm:
Tôn Thất Mạnh - VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.828.482
Truy câp hiện tại 998