Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc Phòng Quản lý đô thị và Đội Quy tắc đô thị
Ngày cập nhật 19/11/2021

Ngày 02/11/2021, đồng chí Nguyễn Duy Hùng – Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì buổi làm việc với Phòng Quản lý Đô thị và Đội Quy tắc Đô thị. Tham dự buổi làm việc có: Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Phòng Quản lý đô thị, Đội Quy tắc đô thị và Văn phòng HĐND- UBND thị xã.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Đội Quy tắc đô thị báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ UBND thị xã giao và ý kiến của các đồng chí dự họp, đồng chí Nguyễn Duy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã kết luận chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện:

Trong thời gian qua, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Phòng Quản lý đô thị và Đội Quy tắc đô thị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thị xã giao và đạt được một số kết quả nhất định, góp phần cùng thị xã hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Phòng Quản lý đô thị, Đội Quy tắc đô thị còn một số tồn tại cần tập trung khắc phục như sau:

- Đối với Phòng Quản lý đô thị: Tính chủ động trong công việc chưa cao, việc phân công cho cán bộ, công chức có nhưng chưa phát huy hết trách nhiệm cá nhân trong công tác tham mưu; việc thẩm định các công trình, dự án chậm so với tiến độ đề ra; công tác quy hoạch, quản lý hiện trạng, xử lý vi phạm về hoạt động xây dựng chưa thật sự hiệu quả. Đặc biệt, cần làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu quản lý nhà nước đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn thị xã; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất trong lĩnh vực xây dựng.

- Đối với Đội quy tắc đô thị: Tính năng động, chủ động trong công việc chưa cao, tập thể lãnh đạo chưa thống nhất; việc phân công nhiệm vụ chưa rõ ràng, thiếu kiểm tra, giám sát.

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến:

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Phòng Quản lý đô thị, Đội Quy tắc đô thị phát huy tinh thần đoàn kết; tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do UBND thị xã giao; nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới phương thức làm việc; đề cao trách nhiệm cá nhân, khắc phục các tồn tại hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác và tiến độ thực hiện; quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị chấp hành nghiêm túc về đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đặc biệt là việc giải quyết trực tiếp các thủ tục hành chính với nhân dân tại Trung tâm Hành chính công. Đồng thời, tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phòng Quản lý Đô thị:

- Về chương trình, đề án phát triển đô thị: Thống nhất nội dung thuê đơn vị tư vấn tham gia chương trình phát triển đô thị; trong quá tình tổ chức thực hiện cần phải lấy ý kiến tham gia của các ngành và Sở Xây dựng.

- Về lĩnh vực quy hoạch: Khẩn trương, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường và đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch phân khu trên địa bàn thị xã phấn đấu hoàn thành trong quý II của năm 2022, (lưu ý: Trong quá trình thông qua các đồ án quy hoạch mời phản biện quy hoạch, Sở Xây dựng và các cơ quan, ban ngành có liên quan để tham gia góp ý).

- Về công tác quản lý chất lượng: Tiếp tục nâng cao chất lượng việc thẩm định đối với các dự án, thiết kế, dự toán công trình; chủ động hợp đồng với các đơn vị, cá nhân có đủ điều kiện để thực hiện đảm bảo tiến độ và yêu cầu.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Tham mưu UBND thị xã văn bản kiến nghị gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Chi cục quản lý đường bộ II.5 có biển báo hạn chế tốc độ tại Km 807- Km 811 đoạn qua phường Tứ Hạ, hoàn thành trước 20/11/2021. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc, phối hợp với Công an thị xã, các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường công tác kiểm tra và có biện pháp xử lý, chấm dứt các trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông trên địa bàn thị xã, đặc biệt tại các tuyến đường đô thị tại phường Tứ Hạ...

- Liên quan đến việc đặt biển chỉ dẫn, bảng tên đường và cổng chào vào Cụm công nghiệp Tứ Hạ: Chủ trì, phối hợp với UBND phường Tứ Hạ tiến hành khảo sát vị trí, lắp đặt; hoàn thành trước 25/11/2021.

- Cung cấp các bản đồ quy hoạch xây dựng, đô thị và các thông tin quy hoạch cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường  để nghiên cứu, quản lý tốt hơn về quy hoạch.

2. Đội Quy tắc Đô thị:

- Nhằm tăng cường tốt việc phối hợp quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị giữa Đội Quy tắc đô thị với các địa phương trên địa bàn thị xã, giao trách nhiệm Đội Quy tắc đô thị tham mưu UBND thị xã ban hành văn bản trước ngày 20/11/2021 yêu cầu các địa phương tăng cường cán bộ quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; trong đó, yêu cầu các địa phương báo cáo danh sách lãnh đạo UBND các địa phương và cán bộ trực tiếp phụ trách công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; đồng thời, nêu rõ các địa phương thực hiện tốt và không tốt trong việc phối hợp quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị thời gian vừa qua.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thị xã, chủ động bám nắm địa bàn, tránh bỏ sót, bỏ lọt các trường hợp cố tình vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp xây dựng sai phép, trái phép, góp phần xây dựng đô thị thị xã ngày càng văn minh hiện đại.

- Về việc đề xuất mua máy photocopy và 2 máy vi tính để bàn; giao Đội quy tắc đô thị có Tờ trình gửi về Ủy ban nhân dân thị xã để xem xét, quyết định. 

- Thống nhất nội dung tổ chức tập huấn quản lý về xây dựng, hướng dẫn cụ thể Quy chế phối hợp về quản lý trật tự xây dựng theo Quyết định số 76/2018-UBND ngày 23/12/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; giao trách nhiệm Đội quy tắc đô thị chủ động làm việc với Phòng Nội vụ thị xã để rà soát, đăng ký nhu cầu tổ chức triển khai tập huấn đảm bảo theo quy định.

3. Một số nội dung chỉ đạo khác:

- Để chấn chỉnh, giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép tại các phường: Tứ Hạ, Hương Chữ, Hương Văn... (theo Báo cáo số 63/BC-QTĐT ngày 01/11/2021 của Đội Quy tắc Đô thị), yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường nói trên chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thị xã khẩn trương tổ chức làm việc đối với các trường hợp vi phạm; báo cáo kết quả xử lý và đề xuất xử lý về UBND thị xã trước ngày 30/11/2021.

- Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã tại các Thông báo Kết luận số 3201/TB-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND thị xã về xử lý một số vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn phường Tứ Hạ; Công văn số 3531/UBND-ĐĐ ngày 29/9/2021 của UBND thị xã về việc rà soát nguồn gốc sử dụng đất, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; Công văn số 4005/UBND-QTĐT ngày 2/11/2021 của UBND thị xã về việc đo đạc, xác định nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm xây dựng các công trình của hộ ông Ngô Ngọc Duy, báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả xử lý và đề xuất xử lý về UBND thị xã trước ngày 30/11/2021.

- Ủy ban nhân dân phường Hương Văn nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND thị xã tại công văn số 2902/UBND-XD ngày 12/8/2021 về việc yêu cầu báo cáo, làm rõ các nội dung liên quan công trình xây dựng và làm hư hỏng vỉa hè và công văn số 3288/UBND-XD ngày 13/9/2021; đến nay vẫn chưa khắc phục, báo cáo kết quả xử lý về UBND thị xã trước ngày 20/11/2021.

- Ủy ban nhân dân các xã, phường: Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 1074/UBND-TTXD ngày 02/4/2021 của UBND thị xã về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn và Công văn số 1945/UBND-NC ngày 2/6/2021 của UBND thị xã về yêu cầu thực hiện nghiêm túc Công văn số 1074/UBND-TTXD ngày 02/4/2021 của UBND thị xã.

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, tổ chức triển khai, thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 3.015