Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

QUYẾT ĐỊNH về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã trong các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2021
Ngày cập nhật 06/01/2022

Ngày 01 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1581/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ năm 2021. Danh sách cụ thể:

I. Tập thể:

1. Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hương Văn.

2. Hội phụ nữ Công an thị xã Hương Trà.

3. Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tứ Hạ.

II. Cá nhân:

1. Bà Trần Thị Ly, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hương Văn.

2. Bà Ngô Thị Mến, Hội viên Hội phụ nữ Công an thị xã Hương Trà.

3. Bà Đào Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tứ Hạ./.

 (Có file Quyết định kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.870