Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

QUYẾT ĐỊNH về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã trong các phong trào nông dân năm 2021
Ngày cập nhật 06/01/2022

Ngày 07 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1601/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất trong các phong trào thi đua của Hội Nông dân năm 2021. Danh sách cụ thể:

I. Tập thể:

1. Hội Nông dân xã Hương Toàn.

2. Hội Nông dân xã Bình Thành.

II. Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Tứ Hạ.

2. Bà Đặng Thị Phúc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Hương Văn./.

 (Có file Quyết định kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.877