Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

QUYẾT ĐỊNH về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã trong phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” năm 2021
Ngày cập nhật 06/01/2022

Ngày 01 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1582/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” năm 2021. Danh sách cụ thể:

I. Tập thể:

1. Hội Cựu chiến binh phường Hương Văn.

2. Hội Cựu chiến binh xã Bình Tiến.

3. Hội Cựu chiến binh Cơ quan mặt trận – Đoàn thể thị xã Hương Trà.

II. Cá nhân:

1. Ông Lê Đình Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hương Văn.

2. Ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bình Tiến.

3. Ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan mặt trận – Đoàn thể thị xã Hương Trà./.

 (Có file Quyết định kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 3.024