Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công 2021 “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, thiết kế nhãn hiệu, mẫu mã bao bì sản phẩm Bánh gói”, của Hộ kinh doanh Bánh gói Hương Cần
Ngày cập nhật 06/01/2022

Vừa qua, Phòng Kinh tế thị xã phối hợp với các phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường và UBND xã Hương Toàn tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, thiết kế nhãn hiệu, mẫu mã bao bì sản phẩm Bánh gói”, của Hộ kinh doanh Bánh gói Hương Cần.

Đề án thực hiện với tổng kinh phí là 29.924.000 đồng, trong đó nguồn vốn khuyến công hỗ trợ 14.500.000 đồng cho hạng mục: hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “Bánh gói Huê Trần”, thiết kế nhãn hiệu, in ấn nhãn hiệu, bao bì sản phẩm Bánh gói (theo Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện đề án khuyến công năm 2021: “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, thiết kế nhãn hiệu, mẫu mã bao bì sản phẩm Bánh gói”.

Qua quá trình triển khai đề án, hộ kinh doanh Bánh gói đã thực hiện đúng các hạng mục đã đăng ký. Việc xây dựng đăng ký thương hiệu độc quyền, quảng bá sản phẩm bánh gói đến với người tiêu dùng, tạo uy tín sản phẩm trên thị trường; sản phẩm của cơ sở được cơ quan quản lý Nhà nước kiểm định, cở sở tổ chức công bố và quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng đã công bố; mẫu mã bao bì sản phẩm được cải tiến, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của cơ sở, đồng thời tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương; nâng cao lợi nhuận kinh doanh của cơ sở đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

 

Minh Hạnh - phòng Kinh tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.910