Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công 2021 “Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất bún tươi Vân Cù” của Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Ky
Ngày cập nhật 06/01/2022

Vừa qua, Phòng Kinh tế thị xã phối hợp với các phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường và UBND xã Hương Toàn tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất bún tươi Vân Cù” của Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Ky.

Đề án thực hiện với tổng kinh phí là 49.000.000 đồng, trong đó nguồn vốn khuyến công hỗ trợ 24.500.000 đồng cho hạng mục đầu tư máy móc thiết bị: Máy bún điện có nồi quậy (trục cầu) theo Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện đề án khuyến công năm 2021 “Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất bún tươi Vân Cù” của Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Ky.

Qua quá trình triển khai đề án, máy bún điện có nồi quậy (trục cầu) đưa vào hoạt động sản xuất thử, hoạt động của máy ổn định tạo ra sản phẩm đạt chất lượng đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng theo mục tiêu của đề án đã đề ra. Máy móc thiết bị cơ sở đầu tư đã đi vào hoạt động ổn định.

Việc đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến nói trên đã nâng cao năng lực sản xuất của hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Ky, tạo việc làm cho lao động địa phương, tăng thu nhập cho cơ sở đồng thời tạo tiền đề cho địa phương phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn./.

Minh Hạnh - phòng Kinh tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 3.111