Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã công nhận danh hiệu thi đua năm 2021
Ngày cập nhật 06/01/2022

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1725/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2021. Trong đó:

 

- Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 149 cá nhân;

- Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 33 cá nhân;

- Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 28 tập thể;

Đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021

 (Có file Quyết định kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi-NV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.845