Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2021 đã được áp dụng có hiệu quả và có phạm vị nhân rộng trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 06/01/2022

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở đã có Quyết định số 1724/QĐ-HĐSKCS về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2021 đã được áp dụng có hiệu quả và có phạm vị nhân rộng trên địa bàn thị xã Hương Trà.

 (Có file Quyết định kèm theo)

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi-NV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.859