Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Trà bước vào năm 2022 với những quyết tâm mới
Ngày cập nhật 13/01/2022

Thị xã Hương Trà đã đi qua năm 2021, với những thành tích nổi bật trong điều kiện có nhiều bất lợi về tình hình thiên tai, dịch bệnh; bước vào năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang còn diễn biến phức tạp và khó lường, nhiều yếu tố ảnh hưởng tác động đến nền kinh tế- xã hội của cả nước nói chung và thị xã nói riêng; nhưng với quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, quân và dân Hương Trà đang ra sức nổ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 bằng cách tiếp cận mới với mục tiêu: Khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, góp phần thay đổi diện mạo đô thị thị xã Hương Trà;thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế; xác định công nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố an ninh - quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Để thực hiện  mục tiêu trên thị xã đề ra các quyết tâm cụ thể  sau:

 

Giải pháp hàng đầu là tập trung ưu tiên phòng, chống, ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh Covid-19, cụ thể là tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp nhằm phòng chống, ngăn ngừa dịch Covid-19, hạn chế thấp nhất tình trạng dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến tình hình dịch bệnh, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm phòng chống, kiểm soát tốt dịch Covid-19.  Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và tăng cường tiêm chủng vắc-xin cho nhân dân trên địa bàn thị xã theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế trong đó tập trung cơ cấu lại nền kinh tế thị xã, chú trọng phát triển ngành công nghiệp - xây dựng theo hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thị xã; phát triển ngành dịch vụ, nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm; mặc dù dư địa về phát triển dịch vụ, du lịch và nông nghiệp có giảm nhưng gia tăng về chất lượng sẽ đem lại giá trị cao, đóng góp tích cực trong nền kinh tế. Trong phát triển công nghiệp chú trọng thu hút đầu tư vào khu công nghiệp và phát triển có chọn lựa các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu mới, công nghiệp năng lượng, công nghiệp dược phẩm, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường;  phát triển các ngành công nghiệp có ưu thế về sử dụng lao động; hình thành được những sản phẩm công nghiệp chủ lực như: dược phẩm, đồ gỗ, hàng tiêu dùng, cơ khí, vật liệu mới. Phối hợp và hỗ trợ Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh mở rộng Khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 2) để xúc tiến đầu tư.Trong năm 2022 phấn đấu thành lập và đầu tư hạ tầng thiết yếu cho cụm công nghiệp Bình Thành, cụm công nghiệp Tứ Hạ mở rộng(giai đoạn 3) để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện dự án.Tiếp tục rà soát bổ sung quy hoạch thành lập các cụm công nghiệp mới như: vùng Trạng (Hương Văn - Hương Xuân), khu đất tại khu vực Long Thọ 2 - Hương Vân, Hương Văn...

Tăng cường công tác thu ngân sách, tập trung đầu tư hạ tầng các điểm quy hoạch khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất ngay từ đầu năm, tạo nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, vừa góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị; đối với các xã, phường chủ động thực hiện thu ngân sách, nhất là tạo vốn từ quỹ đất để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của thị xã đã được bố trí vốn như: Nâng cấp mở rộng đường Hà Công, Quảng trường, nhà văn hoá Trung tâm thị xã, chỉnh trang Quốc lộ 1A,chợ đầu mối Bình Tiến, các tuyến đường ngang nối Quốc lộ 1A vào trung tâm phường, xã; chỉnh trang hạ tầng đô thị, giáo dục, hạ tầng công nghiệp - TTCN...ưu tiên nguồn lực đầu tư các chương trình, dự án như: tuyến đường ven sông Bồ (Tứ Hạ - Hương Toàn), hạ tầng xã lên phường (Hương Toàn, Bình Tiến), giao thông nội thị, điện chiếu sáng, giáo dục, đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất…

Thực hiện đảm bảo công bằng an sinh xã hội, đẩy mạnh triển khai các chương trình, dự án nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. Lồng ghép các dự án để hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo về đào tạo nghề, vốn tín dụng. Nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo thông qua chính sách, chương trình về y tế, giáo dục…Cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để thúc đẩy sự phát triển, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh; Vì vậy với kết quả đáng trân trọng của năm 2021, Hương Trà là đơn vị dẫn đầu khối huyện, thị về xếp loại cải cách hành chính, nên năm nay chủ trương chung là phải quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính; bao gồm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách về thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ, hiện đại hóa nền hành chính và chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật hành chính, chế độ công vụ. Trong đó tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện CCHC theo quy định. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục khai thác, sử dụng các ứng dụng, phần mềm phục vụ cho việc tin học hóa quản lý nhà nước, bảo đảm 100% văn bản được lưu chuyển dưới dạng văn bản điện tử và tích cực trao đổi văn bản qua thư công vụ; UBND thị xã sẽ triển khai kế hoạch chuyển đổi số theo lộ trình kế hoạch đã được xác định.

Thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh; tiếp tục tham mưu tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng về công tác quốc phòng, an ninh các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng các địa phương thành khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện cụm an toàn làm chủ sẳn sàng chiến đấu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh góp phần tích cực để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nhiệm vụ của năm 2022 đặt ra nhiều vấn đề cần phải tập trung giải quyết, trong khi có nhiều tác động tiềm ẩn, khó lường đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Nhưng bằng những quyết tâm, các giải pháp và bước đi đã được xác định một cách khoa học, biện chứng cùng với việc đổi mới nhận thức, nổ lực và quyết tâm cao hơn chắc chắn Thị xã Hương Trà sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022.

 

Trần Ngọc Huyến - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 5.722