Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 09 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 17/01/2022

Ngày 12 tháng 01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  23/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2022, để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho 09 đối tượng bảo trợ xã hội có hộ khẩu thường trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà. Mức chuẩn trợ cấp 360.000 đồng, hệ số trợ cấp và thời gian được tính hưởng trợ cấp (theo danh sách chi tiết đính kèm).

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

Loại đối tượng

Hệ số trợ cấp

Mức trợ cấp

Thời gian hưởng trợ cấp

Ghi chú

 
 

Thôn/TDP

Xã/Phường

 
 

1

Nguyễn Thị Ruộng

09/10/1955

Tổ dân phố Lai Thành 1

Hương Vân

Người cao tuổi cô đơn dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo

1,5

540.000

01/01/2022

 

 

2

Nguyễn Thị Huệ

10/10/1959

Tổ dân phố Lai Thành 2

Hương Vân

Người cao tuổi cô đơn dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo

1,5

540.000

01/01/2022

 

 

3

Hồ Thị Xào

01/01/1958

Tổ dân phố Long Khê

Hương Vân

Người cao tuổi cô đơn dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo

1,5

540.000

01/01/2022

 

 

4

Hồ Truyền

01/02/1942

Tổ dân phố Lại Bằng 2

Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/02/2022

 

 

5

Nguyễn Thị Dảnh

10/02/1942

Tổ dân phố Long Khê

Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/02/2022

 

 

6

Trần Thị Rơi

21/02/1942

Tổ dân phố Lai Thành 1

Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/02/2022

 

 

7

Trần Thị Cởi

20/02/1942

Tổ dân phố Sơn Công 1

Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/02/2022

 

 

8

Lê Phước Bối

03/02/1942

Tổ dân phố Lai Thành 2

Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/02/2022

 

 

9

Châu Tuấn

01/02/1942

Tổ dân phố Lại Bằng 1

Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/02/2022

 

 

 

Trúc Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Ma túy là hiểm họa của mỗi gia đình, mỗi quốc gia, dân...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.310