Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện quý IV năm 2021
Ngày cập nhật 17/01/2022

Ngày 12 tháng 01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo trên địa bàn thị xã Hương Trà để làm căn cứ  hỗ trợ tiền điện quý IV năm 2021 cụ thể như sau:

 

Tổng số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện:  550 hộ

Tổng số tiền thực hiện hỗ trợ: 75.348.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu ba trăm bốn mươi tám nghìn đồng chẵn)

Trong đó:

- Tổng số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, được hỗ trợ tiền điện: 450 hộ, với số tiền: 62.100.000 đồng. (Sáu mươi hai triệu một trăm nghìn đồng chẵn)

- Tổng số hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo, được hỗ trợ tiền điện: 100 hộ, với số tiền: 13.248.000 đồng (Mười ba triệu hai trăm bốn mươi tám nghìn đồng chẵn)

 

Trúc Ly
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Ma túy là hiểm họa của mỗi gia đình, mỗi quốc gia, dân...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.309