Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đổi mới công tác nắm tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 26/01/2022

Công tác nắm tư tưởng, dư luận xã hội có nhiều đổi mới, bám sát yêu cầu thực tiễn, có trọng tâm, góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Thời gian qua, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở thị xã Hương Trà thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chất lượng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã trở thành lực lượng quan trọng, là kênh nắm bắt, tập hợp, phản ánh, cung cấp thông tin chính thống, thường xuyên, kịp thời góp phần tạo ra sự đồng thuận xã hội và định hướng, lan tỏa các luồng dư luận xã hội tích cực.

Chất lượng nắm bắt, tổng hợp, phản ánh, tham mưu tình hình dư luận xã hôi của đội ngũ cộng tác viên ngày càng được đổi mới, nêu cao trách nhiệm, tính chủ động kịp thời, trong đó nhiều nội dung có tính dự báo tốt, kiến nghị trúng, khách quan, sát thực với những vấn đề, sự kiện nóng mà dư luận quan tâm góp phần tham mưu cho cấp ủy lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.

Trong năm 2021, để đáp ứng tốt yêu cầu, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thị xã đã bám sát cơ sở, chủ động nắm tư tưởng, thông tin dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các lĩnh vực đời sống xã hội; tập trung cao về tư tưởng Nhân dân trong dịp tết Nguyên đán; về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tình hình, diễn biến, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.... Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết 1264-NQ/UBTVQH14, ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã vào thành phố Huế, theo đó thị xã Hương Trà có 6 xã, phường sáp nhập vào thành phố Huế, cơ cấu kinh tế của thị xã được xác định theo hướng “Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp”, trong đó Công nghiệp - xây dựng là mũi nhọn, là động lực phát triển kinh tế của thị xã; người dân rất phấn khởi và tin tưởng vào sự thay đổi của thị xã, tuy nhiên người dân băn khoăn và quan tâm đến việc hình thành các cụm công nghiệp, vấn đề môi trường, vấn đề hệ thống giao thông, vấn đề việc làm, các dự án được triển khai trên địa bàn…

Công tác phối hợp điều tra dư luận xã hội tiếp tục được Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm chỉ đạo; trong năm 2021, đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp điều tra dư luận xã hội về “tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2021”, về “chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020” và “hiệu quả của công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh thời gian qua” theo phiếu điều tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; triển khai cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thị xã tham gia điều tra dư luận xã hội về công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid - 19 bằng hình thức trực tuyến do Viện dư luận xã hội Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Chương trình phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Thời gian tới, nhận định tình hình thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp; bên cạnh những thuận lợi hết sức cơ bản, chúng ta tiếp tục đối diện với những khó khăn, thách thức như: mặt trái của cơ chế thị trường, công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển nhanh; sự chống phá Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, quyết liệt; những khó khăn, hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực, địa phương và một số ít cán bộ lãnh đạo; các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội phát triển với quy mô lớn làm thay đổi cơ cấu xã hội, tác động đến bộ phận không nhỏ người dân; nhiều vấn đề mới phát sinh, như: môi trường sống, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 diễn biến bất thường, khó lường... có ảnh hưởng, tác động sâu sắc đến đời sống xã hội của người dân trên địa bàn thị xã.

Do đó, Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục chỉ đạo đổi mới công tác nắm tư tưởng, dư luận xã hội theo hướng chủ động, tích cực; bám sát cơ sở, định hướng dư luận xã hội, tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, đội ngũ báo cáo viên Thị ủy tập trung nắm bắt dư luận xã hội về những sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước như: việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước; tình hình của dịch bệnh Covid-19; việc thực hiện các dự án tại các địa phương; việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị....Chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong trao đổi, cung cấp thông tin và dự báo, định hướng dư luận xã hội.

 

Hoài Trang - BTG Thị ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
              Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.478