Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Trà: Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2022
Ngày cập nhật 26/04/2022

Ngày 15/04, Ban chỉ đạo diễn tập thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2022. Đồng chí Hà Văn Tuấn, Bí thư Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã Hương Trà, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thị xã Hương Trà chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ đạo diễn, tổ bảo đảm, kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường của Thị xã Hương Trà năm 2022; quán triệt mục đích, yêu cầu nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ và thông qua dự kiến phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập. Năm 2022, thị xã Hương Trà có 2 xã, phường tham gia diễn tập gồm: xã Hương Toàn và phường Hương Xuân. Nội dung diễn tập trải qua 3 giai đoạn gồm giai đoạn 1: chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3: thực hành chiến đấu phòng thủ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Tuấn, Bí thư Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thị xã đề nghị các đơn vị liên quan bám sát kế hoạch chuẩn bị diễn tập, tiến hành đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả. Các thành viên BCĐ, BTC bám sát nhiệm vụ được phân công; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập, tập trung xây dựng văn kiện, chuẩn bị cơ sở vật chất, huy động lực lượng, phương tiện phục vụ, đảm bảo cuộc diễn tập diễn ra thành công.

Xuân Trường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sau gần 2 năm tiến hành tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.302.425
Truy câp hiện tại 88