Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngành Giáo dục tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022
Ngày cập nhật 28/04/2022

Nhằm triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và Hướng dẫn, kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” giai đoạn 2022 - 2025. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch 637/KH-SGDĐT ngày 25/03/2022 về tổ chức hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trong ngành Giáo dục.

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và giới thiệu ấn phẩm  của Tủ Sách Huế tại Thư viện Tổng hợp Tỉnh.

Hoạt động hưởng ứng với 02 nội dung:  sắp xếp sách nghệ thuật, chủ đề “Đọc sách cho ngày mai” cho học sinh của 17 trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Huế với hình thức: xếp sách nghệ thuật theo mô hình; thuyết trình sách với sự tham gia của học sinh của 7 trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Huế với chủ đề “Huế trong tôi”.

Kết quả: Giải Nhất xếp sách nghệ thuật với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai” thuộc về trường Trung học cơ sở Thống Nhất. Giải Nhất thuyết trình sách với chủ đề “Huế trong tôi” thuộc về em Nguyễn Thị Hồng, học sinh lớp 12B8, trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu.

Một số hình ảnh trong hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trong ngành Giáo dục./.

Nhung Trần - Trung tâm GDNN-GDTX
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 5.213