Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội thảo xây dựng Đề án “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”
Ngày cập nhật 28/04/2022

Vừa qua ngày 25/4/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Thanh Bình - UVTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên của Hội đồng tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Tại hội thảo, đại diện Viện Khoa học lao động và xã hội đã trình bày dự thảo về Đề án phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, đã phân tích, đánh giá về thực trạng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; nêu lên các quan điểm, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã đưa ra nhiều ý kiến tư vấn, phản biện chân thành, thẳng thắn, thiết thực và hiệu quả, tập trung chủ yếu vào Đề án. Các ý kiến đóng góp các chuyên gia, các nhà khoa học chính là cơ sở khoa học, thực tiễn, độc lập, khách quan giúp các cơ quan liên quan có thêm thông tin, căn cứ trong việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án; từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị góp phần đảm bảo tính khả thi khi thực hiện Đề án.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược của tỉnh trong gian đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030./.

Mai Phan - Trung tâm GDNN-GDTX
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 17h10, ngày 11/8/2022, Điện lực Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 5.675