Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 23 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 28/04/2022

Ngày 22 tháng 4 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  820/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2022, để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho 23 đối tượng bảo trợ xã hội có hộ khẩu thường trú tại các xã phường trên địa bàn thị xã Hương Trà. Mức chuẩn trợ giúp 360.000 đồng, hệ số trợ giúp và thời gian được tính hưởng trợ giúp (theo danh sách chi tiết đính kèm).

 

               ( Kèm theo Quyết định số:  820  /QĐ-UBND ngày  22 tháng  4 năm  2022  của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà)

 
                   

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị

Thuộc đối tượng

Hệ số trợ giúp

Mức trợ giúp

Thời gian hưởng trợ giúp

Ghi chú

 
 

Thôn/TDP

Xã/Phường

 
 

Phan Thị Thúy Ngân

22/04/2007

Tổ dân phố La Chữ Thượng

Hương Chữ

Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ

1,5

540.000

01/04/2022

 

 

Huỳnh Thị Lâu

03/04/1942

Tổ dân phố Phú Ổ 1

Hương Chữ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/04/2022

 

 

Hà Xuân Tịnh

20/04/1942

Tổ dân phố La Chữ Trung

Hương Chữ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/04/2022

 

 

Phan Thị Kim Thủy

05/03/1942

Tổ dân phố Thanh Lương 3

Hương Xuân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/03/2022

 

 

Phan Thị Vui

10/05/1942

Tổ dân phố Thanh Lương 3

Hương Xuân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/05/2022

 

 

Trần Thị Thương

11/01/1942

Tổ dân phố Giáp Tư

Hương Văn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/01/2022

 

 

Phạm Thống

01/05/1942

Tổ dân phố Giáp Trung

Hương Văn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/05/2022

 

 

Hồ Thị Lai

25/02/1942

Tổ dân phố Giáp Thượng 1

Hương Văn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1,0

360.000

01/02/2022

 

 

Cao Văn Hưng

01/01/1961

Tổ dân phố Giáp Trung

Hương Văn

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2,0

720.000

01/04/2022

 

 

Phạm Minh Huy

20/03/1988

Tổ dân phố Giáp Trung

Hương Văn

Người khuyết tật nặng

1,5

540.000

01/04/2022

 

 

Trần Thị Hợi

15/09/1951

Tổ dân phố Giáp Nhất

Hương Văn

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2,0

720.000

01/04/2022

 

 

Nguyễn Đình Ánh

11/05/1982

Tổ dân phố Giáp Nhất

Hương Văn

Người khuyết tật nặng

1,5

540.000

01/04/2022

 

 

Trần Thị Cúc

05/11/1963

Tổ dân phố Giáp Thượng 1

Hương Văn

Người khuyết tật nặng

1,5

540.000

01/04/2022

 

 

Trần Thị Hồng Hoa

14/06/1951

Tổ dân phố Giáp Trung

Hương Văn

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2,5

900.000

01/04/2022

 

 

Phạm Thị Ngọc An

18/06/1990

Tổ dân phố Giáp Trung

Hương Văn

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bà Trần Thị Hồng Hoa sinh ngày 14/6/1951 là người khuyết tật đặc biệt nặng

1,0

360.000

01/04/2022

 

 

Lê Thị Uyên

30/12/1985

Tổ dân phố Giáp Nhất

Hương Văn

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bà Văn Thị Thắm sinh ngày 05/8/1949 là người khuyết tật đặc biệt nặng

1,0

360.000

01/04/2022

NCC

 

Phạm Văn Minh

20/06/1939

Tổ dân phố Giáp Nhì

Hương Văn

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bà Trần Thị Gái sinh ngày 20/6/1939 là người khuyết tật đặc biệt nặng. Được Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội điều chỉnh từ khuyết tật nặng là người cao tuổi thành khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

1,0

360.000

01/04/2022

 

 

Phạm Thị Thủy

16/11/1988

Tổ dân phố Giáp Thượng 1

Hương Văn

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bà Trần Thị Sen sinh ngày 02/9/1928 là người khuyết tật đặc biệt nặng. Được Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội điều chỉnh từ người từ đủ 80 tuổi trở lên thành khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

1,0

360.000

01/04/2022

 

 

Nguyễn Đình Phong

04/02/1967

Tổ dân phố Giáp Nhất

Hương Văn

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bà Nguyễn Thị Huệ sinh ngày 17/4/1965 là người khuyết tật đặc biệt nặng. Được Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội điều chỉnh từ người khuyết tật nặng thành người khuyết tật đặc biệt nặng

1,0

360.000

01/04/2022

 

 

Nguyễn Đình Thu

15/04/1941

Tổ dân phố Giáp Nhất

Hương Văn

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bà Hà Thị Nhung sinh ngày 02/3/1945 là người khuyết tật đặc biệt nặng. Được Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội điều chỉnh từ khuyết tật nặng là người cao tuổi thành khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

1,0

360.000

01/04/2022

 

 

Nguyễn Thị Tuất

07/07/1959

Tổ dân phố Bàu Đưng

Hương Văn

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bà Võ Thị Huế sinh ngày 05/6/1963 là người khuyết tật đặc biệt nặng. Được Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội điều chỉnh từ người khuyết tật nặng thành người khuyết tật đặc biệt nặng

1,0

360.000

01/04/2022

 

 

Trần Xuân Thái

01/10/1957

Tổ dân phố Giáp Nhất

Hương Văn

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc ông Trần Xuân Nguyên sinh ngày 15/4/1985 là người khuyết tật đặc biệt nặng. Được Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội điều chỉnh từ người khuyết tật nặng thành người khuyết tật đặc biệt nặng

1,0

360.000

01/04/2022

 

 

Hà Thị Hồng Loan

09/09/1976

Tổ dân phố Giáp Thượng 1

Hương Văn

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc ông Trần Mậu Hùng sinh ngày 09/4/1998 là người khuyết tật đặc biệt nặng. Được Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội điều chỉnh từ người khuyết tật nặng thành người khuyết tật đặc biệt nặng

1,0

360.000

01/04/2022

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 765