Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định sề việc điều chỉnh loại đối tượng, hệ số trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 08 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 28/04/2022

Ngày  22  tháng 4  năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 823 /QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2022, để điều chỉnh, bổ sung trợ giúp thường xuyên cho 08 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, có hộ khẩu thường trú tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà được điều chỉnh loại đối tượng, hệ số trợ giúp, thời gian điều chỉnh trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội (danh sách chi tiết đính kèm).

 

(Kèm theo Quyết định số:     823 /QĐ-UBND ngày  22  tháng 4 năm  2022  của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà)

               

Mức chuẩn trợ cấp: 360.000 đồng

STT

Họ và tên

Năm sinh

Thôn/TDP

Xã/Phường

Loại đối tượng trước khi điều chỉnh

Hệ số trợ giúp trước khi điều chỉnh

Mức trợ giúp hàng tháng trước khi điều chỉnh

Loại đối tượng sau khi điều chỉnh

Hệ số trợ giúp sau khi điều chỉnh

Mức trợ giúp hàng tháng sau khi điều chỉnh

Thời gian hưởng trợ giúp

Ghi chú

1

Hà Thị Nhung

02/03/1945

Tổ dân phố Giáp Nhất

Hương Văn

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2

720.000

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2,5

900.000

01/04/2022

 

2

Trần Thị Sen

02/09/1928

Tổ dân phố Giáp Thượng 1

Hương Văn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1

360.000

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2,5

900.000

01/04/2022

 

3

Trần Mậu Hùng

09/04/1998

Tổ dân phố Giáp Thượng 1

Hương Văn

Người khuyết tật nặng

1,5

540.000

Người khuyết tật đặc biệt nặng

2

720.000

01/04/2022

 

4

Trần Xuân Nguyên

15/04/1985

Tổ dân phố Giáp Nhất

Hương Văn

Người khuyết tật nặng

1,5

540.000

Người khuyết tật đặc biệt nặng

2

720.000

01/04/2022

 

5

Trần Thị Gái

20/06/1939

Tổ dân phố Giáp Nhì

Hương Văn

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2

720.000

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2,5

900.000

01/04/2022

 

6

Võ Thị Huế

05/06/1963

Tổ dân phố Bàu Đưng

Hương Văn

Người khuyết tật nặng

1,5

540.000

Người khuyết tật đặc biệt nặng

2

720.000

01/04/2022

 

7

Nguyễn Thị Huệ

17/04/1965

Tổ dân phố Giáp Nhất

Hương Văn

Người khuyết tật nặng

1,5

540.000

Người khuyết tật đặc biệt nặng

2

720.000

01/04/2022

 

8

Dương Thị Bê

02/01/1934

Tổ dân phố Giáp Nhất

Hương Văn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1

360.000

Người cao tuổi cô đơn trên 80 tuổi thuộc hộ nghèo

2

720.000

01/04/2022

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 589