Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đối với 03 đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng
Ngày cập nhật 28/04/2022

Ngày  25 tháng 4 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  849 /QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ giúp bảo trợ xã hội tháng đối với 03 đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng đang thường trú tại xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà.

 

 ( Có danh sách chi tiết kèm theo).

(Kèm theo Quyết định số:849 /QĐ-UBND ngày  25  tháng   4  năm 2022 của UBND thị xã Hương Trà)

 
                 

STT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Loại đối tượng

Ngày thôi hưởng trợ cấp

T3

Ghi chú

 
 
 

1

Hoàng Thị Uyển

05/04/1962

Thôn Cổ lão, xã Hương Toàn

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bà Phạm Thị Tưởng là người khuyết tật đặc biệt nặng.

01/04/2022

Người khuyết tật đã từ trần ngày 03/3/2022 theo trích lục khai tử (bản chính/bản sao) số: 196/TLKT-BS do Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn cấp ngày22/3/2022

 

 

2

Phạm Thị Tuyết

10/01/1979

Thôn Cổ lão, xã Hương Toàn

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc ông Phạm Văn Tha là người khuyết tật đặc biệt nặng.

01/05/2022

Người khuyết tật đã từ trần ngày 03/4/2022 theo trích lục khai tử (bản chính/bản sao) số: 222/TLKT-BS do Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn cấp ngày 08/4/2022

 

 

3

Nguyễn Thị Siêu

20/10/1961

Thôn Giáp Thượng, xã Hương Toàn

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc ông Nguyễn Duy Ngột là người khuyết tật đặc biệt nặng.

01/04/2022

Người khuyết tật đã từ trần ngày 20/3/2022 theo trích lục khai tử (bản chính/bản sao) số: 225/TLKT-BS do Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn cấp ngày 12/4/2022

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.519.815
Truy câp hiện tại 1.261