Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Điều chỉnh loại đối tượng, hệ số trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 03 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 28/04/2022

Ngày 25 tháng 4 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 846 /QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2022, để điều chỉnh, bổ sung trợ giúp thường xuyên cho 03 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, có hộ khẩu thường trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà được điều chỉnh loại đối tượng, hệ số trợ giúp, thời gian điều chỉnh trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội (danh sách chi tiết đính kèm).

 

(Kèm theo Quyết định số: 846 /QĐ-UBND ngày 25tháng 4 năm  2022  của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà)

               

Mức chuẩn trợ cấp: 360.000 đồng

STT

Họ và tên

Năm sinh

Thôn/TDP

Xã/Phường

Loại đối tượng trước khi điều chỉnh

Hệ số trợ giúp trước khi điều chỉnh

Mức trợ giúp hàng tháng trước khi điều chỉnh

Loại đối tượng sau khi điều chỉnh

Hệ số trợ giúp sau khi điều chỉnh

Mức trợ giúp hàng tháng sau khi điều chỉnh

Thời gian hưởng trợ giúp

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Cam

29/12/1935

Tổ dân phố Lai Thành 2

Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1

360.000

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2,5

900.000

01/04/2022

 

2

Võ Thị Cháu

14/02/1938

Tổ dân phố Lai Thành 2

Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1

360.000

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2,5

900.000

01/04/2022

 

3

Nguyễn Thị Bờ

05/04/1932

Tổ dân phố Lai Thành 2

Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1

360.000

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

2,5

900.000

01/04/2022

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.519.815
Truy câp hiện tại 1.430