Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 25/2022/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
Ngày cập nhật 06/05/2022

Ngày 18/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2022. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Thông tư số 02/2012/TT-BTTTT ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính hết hiệu lực.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Thanh Hồng - Phòng VHTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
              Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.414