Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phổ biến, triển khai thực hiện thông tư số 03/2022/TT-BLĐTBXH
Ngày cập nhật 06/05/2022

Ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BLĐTBXH về việc “Quy định Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 và kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, bãi bỏ Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Thanh Hồng - Phòng VHTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
              Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.357