F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 30/11, UBND thị xã Hương Trà đã Khai...
Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí tiền điện quý I năm 2022 cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo
Ngày cập nhật 06/05/2022

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND Trích ngân sách thị xã số tiền: 101.844.000 đồng (Một trăm lẻ một triệu, tám trăm bốn mươi bốn nghìn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm cấp cho phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thị xã để thực hiện chi trả hỗ trợ tiền điện quý I năm 2022 cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo trên địa bàn thuộc UBND các xã, phường.

 

Trong đó:

- Tiền điện hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập:                     87.492.000 đồng

- Tiền điện hộ CSXH không thuộc hộ nghèo:              14.352.000 đồng

                           (Theo phụ lục chi tiết đính kèm)

Stt

Đơn vị

Số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập

Số tiền điện hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập

Số hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo

Số tiền điện
hỗ trợ hộ chính sách xã hội không thuộc
hộ nghèo

Tổng cộng

 
 
 

1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

 

1

Phường Tứ Hạ

75

           10.350.000

                     2

                     276.000

            10.626.000

 

2

Phường Hương Văn

54

             7.452.000

                     1

                     138.000

               7.590.000

 

3

Phường Hương Vân

92

           12.696.000

                   28

                  3.864.000

            16.560.000

 

4

Phường Hương Chữ

106

           14.628.000

                   52

                  6.716.000

            21.344.000

 

5

Phường Hương Xuân

82

           11.316.000

                   10

                  1.610.000

            12.926.000

 

6

Xã Hương Toàn

87

           12.006.000

                     6

                     506.000

            12.512.000

 

7

Xã Bình Tiến

70

             9.660.000

                     8

                  1.104.000

            10.764.000

 

8

Xã Hương Bình

21

             2.898.000

 

 

               2.898.000

 

9

Xã Bình Thành

47

             6.486.000

                     1

                     138.000

               6.624.000

 

 

Tổng cộng

                634

           87.492.000

                108

                14.352.000

          101.844.000

 
               

Bằng chữ: ( Một trăm lẻ một triệu, tám trăm bốn mươi bốn nghìn đồng)

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.511.714
Truy câp hiện tại 4.933