F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc thôi hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 02 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 09/05/2022

Ngày  05 tháng  5  năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  879/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 02 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của xã Hương Toàn, thị xã Hương TràLý do:  Từ trần.

 

(Có danh sách kèm theo)

(Kèm theo Quyết định số:   879 /QĐ-UBND ngày   05    tháng 5  năm 2022 của UBND thị xã Hương Trà)

 
                       

STT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Thuộc đối tượng

Ngày thôi hưởng

Lý do

Ngày từ trần

Trích lục khai tử (bản chính/ bản sao)

Ngày cấp

Ghi chú

 
 
 
 

1

Võ Thị Tựu

1940

Thôn Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/08/2021

Từ trần

26/07/2021

610/TLKT-BS

27/08/2021

 

 

2

Nguyễn Ngọ

1942

Thôn Dương Sơn, xã Hương Toàn

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/09/2021

Từ trần

12/08/2021

611/TLKT-BS

27/08/2022

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 3.458