Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng bể bơi phòng chống đuối nước cho học sinh
Ngày cập nhật 09/05/2022

Ngày 4 tháng  5 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 872/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng bể bơi phòng chống đuối nước cho học sinh với những nội dung chủ yếu sau:

 

1. Tên dự án: Xây dựng bể bơi phòng chống đuối nước cho học sinh.

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm phòng chống đuối nước cho học sinh.

4. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Xây dựng mới bể bơi kết hợp mái vòm với diện tích khoảng 242m2;

5. Nhóm dự án: Nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.190.000.000 đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai 600 triệu, phần còn lại ngân sách thị xã Hương Trà.

 8. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà.

9. Thời gian thực hiện dự án: 01 năm, kể từ ngày khởi công.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Ma túy là hiểm họa của mỗi gia đình, mỗi quốc gia, dân...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.393