F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng gia súc đợt I năm 2022
Ngày cập nhật 16/05/2022

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng gia súc đợt I năm như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Ngăn chặn và xử lý kịp thời dịch bệnh lở mồm long móng gia súc tái phát để phát triển và ổn định chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và môi trường sinh thái

- Khống chế dịch LMLM trâu bò, lợn, phát hiện dịch sớm, dập dịch kịp thời không để lây lan sang diện rộng; tiêm phòng triệt để 100% số trâu, bò, lợn nái, lợn đực giống trong diện tiêm.

II. Nội dung thực hiện

1. Thời gian tiêm phòng:

- Từ ngày 16/6/2022 đến 30/6/2022.

- Tiêm bổ sung cho gia súc nuôi mới chưa được tiêm phòng trong đợt chính theo qui trình: Tiêm 2 lần cách nhau 28 ngày.

2. Đối tượng tiêm phòng: Tiêm phòng bắt buộc cho trâu, bò, lợn nái, lợn đực giống; khuyến khích tiêm vắc xin cho lợn thịt, dê.

3. Loại vắc xin sử dụng và mức thu:

- Vắc xin týp O tiêm phòng cho trâu bò. Vắc xin được hỗ trợ không thu tiền.  

- Tiền bảo quản vắc xin, công thú y đi tiêm phòng: 15.000 đ/con.

- Vắc xin týp O tiêm phòng cho lợn nái, lợn đực giống (cơ sở chăn nuôi tự trả chi phí vắc xin LMLM và tiền công tiêm phòng).

III. Chỉ tiêu tiêm phòng: 2.500 liều.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. UBND các phường, xã: 

- Xây dựng kế hoạch và họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giao chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin LMLM gia súc cho các tổ dân phố, thôn, chỉ đạo nhân viên thú y, phân công thú y viên phụ trách từng địa bàn, phối hợp với tổ trưởng dân phố, thôn trưởng để thống kê đàn trâu, bò, lợn nái, lợn đực giống và tiêm phòng vắc xin đạt chỉ tiêu và đúng thời gian quy định.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm và tác hại của bệnh LMLM gia súc, các biện pháp phòng, chống dịch đến mọi người dân hiểu và cùng tham gia thực hiện.

- Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi An toàn sinh học, đồng thời tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng tốt để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Chấp hành tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định.

- Thực hiện các biện pháp tổng hợp để phòng dịch tái phát, trong đó chú trọng việc giám sát phát hiện dịch sớm, báo cáo nhanh, xử lý gọn ổ dịch không để lây lan; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Khi có gia súc, gia cầm nghi mắc bệnh nguy hiểm phải báo ngay với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã để kiểm tra xử lý kịp thời.

2. Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp:

- Phối hợp với UBND các phường, xã và các ban ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền để chủ vật nuôi tự giác thực hiện các quy định, tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin LMLM cho đàn gia súc và các biện pháp phòng, chống dịch LMLM có hiệu quả.

- Bố trí cán bộ về cơ sở hướng dẫn, đôn đốc, công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng đảm bảo kỹ thuật, thời gian theo quy định. Tập huấn kỹ thuật cho thú y viên, các hộ chăn nuôi về công tác tiêm phòng, giám sát dịch, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho động vật và xử lý khi có nghi ngờ dịch bệnh.

- Chuẩn bị đủ vắc xin, hóa chất tiêu độc khử trùng, trang thiết bị cần thiết phục vụ tốt cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Trong quá trình tiêm phòng, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã phối hợp với các UBND các phường, xã tổ chức trực báo hàng tuần để đôn đốc các đơn vị có tiến độ chậm và tổng hợp kết quả tiêm phòng của các phường, xã báo cáo ngày thứ 5 hàng tuần về UBND thị xã (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã) để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

3. Chủ chăn nuôi:

- Thực hiện nghiêm túc việc kê khai về loại, số lượng vật nuôi theo quy định cho UBND các phường, xã. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho động vật, tiêm phòng văc xin bắt buộc cho gia súc, gia cầm, tiêu độc định kỳ chuồng trại và trả phí theo quy định.

- Những hộ chăn nuôi cố tình trốn tránh không thực hiện tiêm phòng bắt buộc cho vật nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Thú y và không được xem xét hưởng các chính sách hỗ trợ có liên quan.

 4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao:

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành cho mọi người về công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

5. Thủ trưởng các ban ngành liên quan:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã, UBND các phường, xã tổ chức triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch và tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Tập tin đính kèm:
Hoài Nam - Trung tâm DVNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 3.283