Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà huấn luyện dân quân năm 2022
Ngày cập nhật 18/05/2022

Ngày 16/5, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho trên 450 lực lượng dân quân năm thứ hai đến năm thứ tư thuộc 3 cụm của 9/9 xã, phường. Tới dự có lãnh đạo chính quyền các địa phương.

Trong thời gian 12 ngày (đối với lực lượng dân quân cơ động và 7 ngày đối với lực lượng dân quân tại chỗ) các đồng chí được trang bị các kiến thức về giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự. Trong đó, tập trung vào các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Lực lượng dân quân tự vệ tham gia xây dưng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng – an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; huấn luyện các kỹ năng điều lệnh đội ngũ DQTV; các tư thế vận động trên chiến trường; ném lựu đạn xa trúng hướng; bắn súng tiểu liên AK...

Huấn luyện DQTV là hoạt động thường xuyên, được tổ chức hàng năm, nhằm tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ DQTV các đơn vị trong lực lượng vũ trang thị xã Hương Trà bồi dưỡng nhận thức chính trị, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật chiến đấu, kỹ năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xuân Trường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 583