Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Trà tổ chức Hội thi "Gia đình Hạnh phúc" lần thứ III, năm 2022
Ngày cập nhật 08/06/2022

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2022), Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tổ chức Hội thi "Gia đình Hạnh phúc" thị xã Hương Trà lần thứ III, năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

Đối tượng:

Mỗi xã, phường thành lập 01 đội thi tối đa 10 người. Trong đó có 01 gia đình chủ chốt là gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (gồm 04 người: ông/bà, bố, mẹ, con/cháu), khuyến khích các gia đình có 3 thế hệ tham gia, những thành viên còn lại là hội viên của các CLB phòng chống bạo lực gia đình, CLB gia đình phát triển bền vững, CLB gia đình văn hóa trên địa bàn.

Danh sách các đội thi có xác nhận của UBND xã, phường gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã chậm nhất ngày 10/6/2022.

Hình thức: Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, mỗi đội thực hiện 03 phần thi: Chào hỏi; Kiến thức; Tài năng.

Phần 1: Chào hỏi: Giới thiệu về gia đình, về các thành viên trong gia đình và địa phương bằng các hình thức, hoạt cảnh, thơ, hò, vè, tấu hài... Số lượng thành viên trong phần thi này là không quá 05 người, thời gian tối đa 05 phút.

Phần 2: Phần thi kiến thức và xử lý tình huống. Tìm hiểu nội dung cơ bản của pháp luật về hôn nhân gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới trong gia đình; kiến thức và kỹ năng về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Mỗi đội xử lý 01 tình huống. Các đội hội ý, cử đại diện đội (gia đình) trả lời. Thời gian suy nghĩ và trả lời trong phạm vi 03 phút.

Phần 3: Thi Tài năng với chủ đề “Tôi yêu văn hóa truyền thống Việt Nam”. Các đội thể hiện tài năng của các thành viên thông qua các hình thức: tiểu phẩm, hát, chèo, hoạt cảnh… Thời gian tối đa 10 phút.

Thời gian:

Họp đại diện các đơn vị xã, phường để bốc thăm, đăng ký nội dung chi tiết phần thi chào hỏi và tài năng vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2022

Hội thi bắt đầu vào lúc 07 giờ 30, ngày 22 tháng 6 năm 2022 (thứ tư).

Tập tin đính kèm:
Mỹ Lệ - phòng VHTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Tối 28/7/2022, tại Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Thừa Thiên...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 6.180