Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc thu hồi kinh phí trợ giúp xã hội hàng tháng ông: Nguyễn Tấn Xưng
Ngày cập nhật 08/06/2022

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 915/QĐ-UBND về việc thu hồi kinh phí trợ giúp xã hội hàng tháng ông: Nguyễn Tấn Xưng.

 

Sinh năm: 1938. Thường trú tại: Tổ dân phố La Chữ Trung, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thuộc đối tượng: Người từ đủ 80 tuổi trở lên.

Số tiền hưởng trợ giúp hàng tháng  360.000 đồng (Ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

Số tháng thu hồi: 3 tháng (tháng 3, tháng 4 và tháng 5)

Tổng số tiền thu hồi: 3 tháng x  360.000 đồng/tháng =  1.080.000 đồng (Một triệu không trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

Lý do thu hồi: ông Nguyễn Tấn Xưng đã từ trần ngày 22/2/2022 theo trích lục khai tử (bản chính/bản sao) số: 113/TLKT-BS do Ủy ban nhân dân phường Hương Chữ cấp ngày 10/3/2022 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 540