Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc thôi hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 03 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 08/06/2022

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  916/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng đối với 03 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà.

 

 

Lý do:  Từ trần.

(Có danh sách kèm theo)

(Kèm theo Quyết định số: 916/QĐ-UBND ngày   16  tháng 5 năm 2022 của UBND thị xã Hương Trà)

 
                       

STT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Thuộc đối tượng

Ngày thôi hưởng

Lý do

Ngày từ trần

Trích lục khai tử (bản chính/ bản sao)

Ngày cấp

Ghi chú

 
 
 
 

1

Hà Xuân Đeo

1932

Tổ dân phố La Chữ Trung, phường Hương Chữ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/05/2022

Từ trần

02/04/2022

51/TLKT

19/04/2022

 

 

2

Lê Quang Hùng

1971

Tổ dân phố La Chữ Đông, phường Hương Chữ

Người khuyết tật nặng

01/05/2022

Từ trần

08/04/2022

52/TLKT

20/04/2022

 

 

3

Nguyễn Tấn Xưng

1938

Tổ dân phố La Chữ Trung, phường Hương Chữ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2022

Từ trần

22/02/2022

113/TLKT-BS

10/03/2022

 

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 136