Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022
Ngày cập nhật 08/06/2022

Ngày 05 tháng 6 hàng năm được Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng nhiều năm nay và trở thành hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và phát triển biền vững.

 

Năm 2022, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được UNEP lựa chọn là “Chỉ một Trái đất” nhằm truyền tải những thông điệp với ý nghĩa kêu gọi chúng ta hãy xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.

Luật bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 đã được chính thức áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, đây là một giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Để thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”, Ngày Môi trường thế giới 05/6/2022; UBND Thị xã Hương Trà yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã; UBND các xã, phường triển khai thực hiện tốt một số hoạt động sau:

1. Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện, bền vững với môi trường; hạn chế tối đa và tiến đến không dùng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

2. Tổ chức các chiến dịch truyền thông hướng về chủ đề hạn chế phát thải khí ô nhiễm, thải chất thải nhựa, chung tay bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

3. Tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp trong quản lý, xử lý chất thải và phế liệu trong đó tập trung vào chất thải nhựa.

4. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1252/KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của UBND thị xã về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn thị xã Hương Trà; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND thị xã về việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Trà sáng – xanh – sạch – đẹp” năm 2022.

          5. Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022 như:

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, các doanh nghiệp, các trường học tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, khơi thông dòng chảy, nạo vét ao hồ, kênh mương, hệ thống thoát nước.

- Tổ chức ra quân diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn như: trục vớt bèo Lục Bình, cây Mai Dương, diệt ốc bưu vàng, tôm hùm đất...

- Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu bằng chất liệu vải dễ phân hủy, thân thiện với môi trường về chủ đề môi trường tại các nơi công cộng, các tuyến đường chính, tại trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động về bảo vệ môi trường; khuyến khích, ưu tiên sử dụng các màn hình led để tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị; thời gian tổ chức tuyên truyền từ ngày 01/6/2022 - 05/6/2022.

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tổ chức xây dựng, có lộ trình cụ thể trong việc triển khai thực hiện việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, đây là giai đoạn tiền đề để hướng tới ngày 01/01/2025 triển khai thực hiện chính thức tại các địa phương theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020.

- Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”,  Ngày Môi trường thế giới năm 2022: Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện, bền vững với môi trường; phối hợp với Thị đoàn tổ chức ra quân vệ sinh môi trường dọc sông Bồ đoạn qua phường Tứ Hạ và phát động ra quân hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Chủ nhật xanh năm 2022 trên địa bàn toàn thị xã.

 

Thu Phương - TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 462