F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Ngày 24/11/2022, Văn phòng Điều phối nông thôn mới thị...
Phân bổ kinh phí thực hiện mô hình sản xuất giống lúa mới HG244 vụ Hè Thu 2022 sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa năm 2022
Ngày cập nhật 08/06/2022

Ngày 30 tháng 5 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 975/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm phân bổ cho phòng Kinh tế thị xã để thực hiện mô hình sản xuất giống lúa mới HG244 vụ Hè Thu 2022.                    

 

Giao trách nhiệm cho:

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã thông báo và cấp kinh phí cho phòng Kinh tế thị xã.

Phòng Kinh tế thị xã có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định, quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.510.690
Truy câp hiện tại 4.532