Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai chiến dịch truyền thông Dân số - KHHGĐ tại thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 08/06/2022

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về DS-KHHGĐ, dân số và phát triển, huy động các cấp, các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ góp phần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch DS - KHHGĐ năm 2022. Chiến dịch được triển khai 9/9 xã, phường, từ ngày 07/4 đến ngày 15/5 năm 2022.

Với mục tiêu đảm bảo thực hiện cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 về sử dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng tại các đơn vị: 50% về đặt dụng cụ tử cung, thuốc tiêm, thuốc cấy tránh thai. Cung cấp thông tin về SKSS/KHHGĐ và các dịch vụ dân số cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, vị thành niên và thanh niên, nhất là nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, đồng thời tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng dân số phù hợp với các địa phương.

Việc triển khai chiến dịch nhanh chóng, kịp thời trong những tháng đầu năm là nền móng cơ sở để thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ trên toàn thị xã trong năm 2022.

Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là sự quan tâm đầu tư kinh phí của UBND các xã, phường và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể từ thị xã đến xã, phường trong công tác truyền thông vận động trước, trong chiến dịch. TTYT thị xã tổ chức đội Sức khoẻ sinh sản lưu động để hỗ trợ cho các xã, phường. Trạm Y tế các xã, phường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và thuốc thiết yếu, vật tư tiêu hao, phương tiện tránh thai đáp ứng đầy đủ cho dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Đội ngũ Cộng tác viên dân số rà soát, phân loại đối tượng cần vận động và lập danh sách đăng ký BPTT để tăng cường vận động trong đợt chiến dịch. TTYT thị xã tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau chiến dịch để kịp thời nắm bắt và giải quyết một số vướn mắt trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở. Công tác truyền thông trực quan như treo băng rôn, khẩu hiệu được chú trọng triển khai tại các xã, phường. Tổ chức phát thanh tuyên truyền trước, trong chiến dịch.

Với công tác triển khai và chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nên chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ năm 2022 đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Chiến dịch đã huy động hơn 1.200 chị tham gia. Tổng các BPTT 3.578/3.821 (94%), trong đó DCTC 294/375 (78%), thuốc tiêm 123/138 (89%), thuốc cấy 3/18 (17%), BCS 2.138/2.280 (94%), Thuốc uống 1.020/1.010 (101%)./.

Hà Thị Thu Ngân - Trung tâm Y tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 390